Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
|

Polish Core 100 Word List

101 Words
week
tydzień (n) masc
masc
week
siedem dni w tygodniu
seven days a week
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
year
rok (n) masc
masc
year
today
dziś (adv)
today
dziś o szóstej piętnaście
today at 6:15
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
tomorrow
jutro (adv)
tomorrow
jutro o dziesiątej dziesięć
tomorrow at 10:10
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
yesterday
wczoraj (adv)
yesterday
Wczoraj wzięłam wolne.
I took a day off yesterday.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
calendar
kalendarz (n) masc
masc
calendar
Zaznaczyłam naszą rocznicę w kalendarzu.
I marked our anniversary on the calendar.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
second
sekunda (n) fem
fem
second
Na stoperze zostało pięćdziesiąt osiem sekund.
There are fifty eight seconds left on the stopwatch.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
hour
godzina (n) fem
fem
hour
W godzinie jest 60 minut.
There are 60 minutes in an hour.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
minute
minuta (n) fem
fem
minute
W minucie jest sześćdziesiąt sekund.
There are sixty seconds in a minute.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
o'clock
godzina (n) fem
fem
o'clock
Która godzina jest w Nowym Jorku, kiedy w Londynie jest południe?
What time is it in New York when it is noon in London?
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
clock
zegar (n) masc
masc
clock
Na zegarze jest za osiem dwunasta.
The clock reads eight minutes to twelve.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
can
móc (v)
can
use
korzystać (v)
use
Programista korzystał z komputera.
The programmer used the computer.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
do
robić (v)
do
Kobieta zrobiła porządki.
The woman did housework.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
go
iść (v)
go
iść drogą
walk on a road
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
come
przychodzić (v)
come
przychodzić wcześnie
come early
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
laugh
śmiać się (v)
laugh
śmiać się ze zdjęcia
laugh at a picture
Hide 9 More ExamplesHide 10 More Examples
make
robić (v)
make
Pokojówka ścieli łóżko w pokoju hotelowym.
The maid is making the bed in a hotel room.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
see
widzieć (v)
see
widzieć zachód słońca
see a sunset
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
far
daleko (adv)
far
Mój młodszy brat mieszka daleko, ale przyjeżdża do domu na Boże Narodzenie.
My younger brother lives far away, but he comes home for Christmas.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
small
mały (adj) masc
masc
small
bardzo mały
very small
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
good
dobry (adj) masc
masc
good
Warzywa są zdrowe.
Vegetables are good for you.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
beautiful
piękny (adj)
beautiful
Ona jest piękna.
She is beautiful.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
ugly
brzydki (adj)
ugly
difficult
trudny (adj)
difficult
Angielski jest trudny.
English is difficult.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples