Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Words and Phrases for Most Useful Skills

Words and Phrases for Most Useful Skills

Słowa i zwroty opisujące najbardziej przydatne umiejętności
20 Words 0 Comments
negotiation
negocjacje (n)
negotiation
negocjacje biznesowe
business negotiations
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
bookkeeping
księgowość (n) fem
bookkeeping
planning
planowanie (n) neut
planning
time management
zarządzanie czasem
time management
paper management
zarządzanie dokumentami (n) neut
paper management
customer service
obsługa klienta (n) fem
customer service
flexibility
elastyczność (n) fem
flexibility
order processing
procesowanie zamówienia (n) neut
order processing
word processing
przetwarzanie tekstu (n) neut
word processing
attention to detail
dbałość o szczegóły
attention to detail
event coordination
koordynacja wydarzeń
event coordination
issue resolution
rozwiązanie problemu
issue resolution
problem solving
rozwiązywanie problemów (n) neut
problem solving
multitasking
wielozadaniowość (n) fem
multitasking
resourcefulness
zaradność (n) fem
resourcefulness
effective communication
efektywna komunikacja
effective communication
big picture thinking
patrzeć z szerszej perspektywy
big picture thinking
prioritization
ustalanie priorytetów (n) neut
prioritization
software competency
kompetencje w zakresie oprogramowania
software competency
coordination
koordynacja (n) fem
coordination
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

No comments so far.