Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Words and Phrases for HR And Recruitment Process
|

Words and Phrases for HR And Recruitment Process

Słowa i zwroty dla HR i procesu rekrutacji
20 Words 0 Comments
contract
kontrakt (n) masc
masc
contract
kontrakt sprzedaży
sales contract
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
bonus
dodatek (n) masc
masc
bonus
dodatek świąteczny
Christmas bonus
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
salary
płaca (n) fem
fem
salary
Bez odpowiedniej edukacji trudno o płacę wystarczającą na życie.
Without an education it is hard to make a livable wage.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
motivation
motywacja (n) fem
fem
motivation
candidate
kandydat (n) masc
masc
candidate
skilled worker
wykwalifikowany pracownik
skilled worker
position
pozycja (n) fem
fem
position
job
praca (n) fem
fem
job
dismissal
zwolnienie z pracy (n) neut
neut
dismissal
experience
doświadczenie (n) neut
neut
experience
hire
zatrudnić (v)
hire
fire
zwalniać (v)
fire
skillful
umiejętny (adj)
skillful
trial period
okres próbny (n) masc
masc
trial period
full-time
pełnoetatowy (adj)
full-time
confidential
poufny (adj)
confidential
misconduct
złe postępowanie (n) neut
neut
misconduct
payroll
lista płac (n) fem
fem
payroll
workload
obciążenie pracą (n) neut
neut
workload
collective
kolektyw (n) masc
masc
collective
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

No comments so far.