Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists What's Your Number One Reason for Learning a Language?

What's Your Number One Reason for Learning a Language?

Jaki jest twój powód numer jeden do nauki języka?
15 Words 9 Comments
It's a beautiful language!
To piękny język!
It's a beautiful language!
My family comes from a place where the language is spoken.
Moja rodzina pochodzi z rejonu, gdzie mówi się w tym języku.
My family comes from a place where the language is spoken.
I love the culture and the people who speak the language.
Kocham kulturę i ludzi, którzy mówią w tym języku.
I love the culture and the people who speak the language.
I just love learning languages!
Uwielbiam uczyć się języków!
I just love learning languages!
The language is useful for my job.
Ten język przyda mi się w pracy.
The language is useful for my job.
I live in a country that speaks the language.
Mieszkam w kraju, w którym mówi się w tym języku.
I live in a country that speaks the language.
I want to open my mind and become more international.
Chcę być bardziej otwarty i międzynarodowy.
I want to open my mind and become more international.
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Chcę rozumieć moje ulubione piosenki, filmy i programy telewizyjne.
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
I love traveling!
Uwielbiam podróżować!
I love traveling!
It's an important part of my religion.
To ważna część mojej religii.
It's an important part of my religion.
It's part of my university studies.
To część moich studiów.
It's part of my university studies.
It's my hobby.
To moje hobby.
It's my hobby.
I live next to a country speaking that language.
Mieszkam obok kraju, w którym mówi się w tym języku.
I live next to a country speaking that language.
I am learning the language to impress someone.
Uczę się tego języka, żeby komuś zaimponować.
I am learning the language to impress someone.
I want to speak to my partner's family in their language.
Chciałabym rozmawiać z rodziną mojego partnera w ich języku.
I want to speak to my partner's family in their language.
None of our words match your filter
9 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

user profile picture
PolishPod101.com
Monday at 3:58 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! What’s your #1 reason for learning Polish?

user profile picture
PolishPod101.com
Tuesday at 10:29 pm
Your comment is awaiting moderation.

Cześć Vincent M. Prugar,


Thank you for posting.

To type Polish letters you can add Polish language in your system settings or use one of the virtual keyboards, for example http://polish.typeit.org


Let us know if you need any help.


Sincerely,

Hanna

Team PolishPod101.com

user profile picture
Vincent M. Prugar
Tuesday at 2:19 am
Your comment is awaiting moderation.

Chce wyszliwowac swoja umiejetnosc.


How do I make my keyboard type polish letters?

user profile picture
Vincent M. Prugar
Tuesday at 2:16 am
Your comment is awaiting moderation.

Chce wyszliwowac swoja polszczyzne.


How do I make my keyboard type polish letters?

user profile picture
PolishPod101.com
Tuesday at 10:51 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Ighor,


You have many reasons to learn this language 👍

Keep learning Polish😄


Good luck!


Sincerely,

Hanna

Team PolishPod101.com

user profile picture
PolishPod101.com
Tuesday at 10:45 pm
Your comment is awaiting moderation.

@der Kinderen and @Feotr


Thank you for posting!

Just to be sure you are aware of that - "chciałabym" is a feminine form.

If you are a guy, you need masculine form, which is "chciałbym" (without "a" before "bym").


I hope it helps!


Sincerely,

Hanna

Team PolishPod101.com

user profile picture
der Kinderen
Sunday at 2:41 pm
Your comment is awaiting moderation.

Chciałabym rozmawiać z rodziną mojego partnera w ich języku.

user profile picture
Ighor
Sunday at 4:46 am
Your comment is awaiting moderation.

To jest moje hobbi. Ale również mam w tym kraju krewne. A jeszcze lubię uczyć się języki. Na dodatok, chcę być więcej otwarty do światu. I trochę korzystałem z tego jenzyka w prace. A jeszcze... wszystko, co jest tutaj napisano. I wiele innego.

user profile picture
Feotr
Sunday at 3:31 am
Your comment is awaiting moderation.

Chciałabym rozmawiać z rodziną mojego partnera w ich języku.😄