Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
To piękny język!
(s)
It's a beautiful language!
Moja rodzina pochodzi z rejonu, gdzie mówi się w tym języku.
(s)
My family comes from a place where the language is spoken.
Kocham kulturę i ludzi, którzy mówią w tym języku.
(s)
I love the culture and the people who speak the language.
Uwielbiam uczyć się języków!
(s)
I just love learning languages!
Ten język przyda mi się w pracy.
(s)
The language is useful for my job.
Mieszkam w kraju, w którym mówi się w tym języku.
(s)
I live in a country that speaks the language.
Chcę być bardziej otwarty i międzynarodowy.
(s)
I want to open my mind and become more international.
Chcę rozumieć moje ulubione piosenki, filmy i programy telewizyjne.
(s)
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Uwielbiam podróżować!
(s)
I love traveling!
To ważna część mojej religii.
(s)
It's an important part of my religion.
To część moich studiów.
(s)
It's part of my university studies.
To moje hobby.
(s)
It's my hobby.
Mieszkam obok kraju, w którym mówi się w tym języku.
(s)
I live next to a country speaking that language.
Uczę się tego języka, żeby komuś zaimponować.
(s)
I am learning the language to impress someone.
Chciałabym rozmawiać z rodziną mojego partnera w ich języku.
(s)
I want to speak to my partner's family in their language.
0 Comments
Top