Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Ways to Improve Pronunciation
13 words
Word Image
Ways to Improve Pronunciation
13 words
Śpiewaj do swoich ulubionych piosenek w języku, którego się uczysz.
(n)
Sing along to your favorite songs in the language you're studying.
Czytaj na głos, żeby ćwiczyć wymowę.
(n)
Read out loud to practice pronunciation.
Powtarzaj dialogi z programów TV, żeby ćwiczyć!
(n)
Repeat lines from TV shows to practice!
Wymawiaj na głos całe wyrażenia,żeby ćwiczyć rytm nowego języka.
(n)
Speak entire phrases out loud to practice the rhythm of a new language.
Dużo rozmawiaj z nauczycielem. On lub ona może cię poprawić i pomóc rozwinąć umiejętności.
(n)
Speak a lot with your teacher. He or she can correct you and help you improve.
Nagraj swoją wypowiedź i posłuchaj swojego nagrania.
(n)
Record your speech and listen to your own recording.
Naśladuj osobę rodowitą, żeby ćwiczyć swoją wymowę.
(n)
Shadow a native speaker to practice your pronunciation.
Rozmawiaj z osobami rodowitymi, żeby ulepszyć wymowę i ćwiczyć język kolokwialny.
(n)
Chat with native speakers to improve your pronunciation and practice colloquial speech.
Rób ćwiczenia wymowy tych dźwięków, które sprawiają ci problemy.
(n)
Practice pronunciation drills for sounds you have trouble making.
Skupiaj się na prawidłowej wymowie tych słów, które szczególnie cię interesują!
(n)
Take care to correctly pronounce words you find particularly interesting!
Rozwijaj się powoli ćwicząc regularnie.
(n)
Progress in small steps by practicing regularly.
Oglądaj filmy albo programy TV w języku, którego się uczysz.
(n)
Watch movies or TV shows in the language you're studying.
Słuchaj podcastów.
(n)
Listen to podcasts.
0 Comments
Top