Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Useful Words and Phrases for Going to the Movies
20 words
Word Image
Useful Words and Phrases for Going to the Movies
20 words
Czy mogę zarezerwować sąsiednie miejsca dla dwóch osób?
(s)
Can I reserve adjacent seats for two?
Mam zamiar kupić popcorn i napoje.
(s)
I am going to buy popcorn and drinks.
Czy możemy pominąć zwiastuny?
(s)
Can we skip the trailers?
Czas założyć nasze okulary 3D.
(s)
It's time to put on our 3D glasses.
Sprawdź rezerwację online.
(s)
Check the online reservation.
Czy może pan pomóc nam znaleźć nasze miejsca?
(s)
Can you help us find our seats?
Jaki jest numer rzędu?
(s)
What row number is this?
Zapłaćmy za miejsca VIP.
(s)
Let's pay for the VIP seats.
O której zaczyna się film?
(s)
What time does the movie start?
Czy mógłbyś być cicho?
(s)
Could you please be quiet?
Ten dźwięk przestrzenny jest niesamowity!
(s)
This surround sound is awesome!
Przepraszam. To miało być moje miejsce.
(s)
Excuse me. This is supposed to be my seat.
Do którego kina chcesz iść?
(s)
Which movie theater do you want to visit?
Musimy odebrać nasze bilety w kasie.
(s)
We have to pick up our tickets at the box office.
Czy ten film ma napisy?
(s)
Does this movie have subtitles?
Wolę oglądać filmy z napisami.
(s)
I prefer watching movies with subtitles.
To jest premiera.
(s)
This is the premiere.
Ile kosztuje bilet?
(s)
How much does the ticket cost?
Chciałbym kupić bilet.
(s)
I would like to buy a ticket.
Chciałbym wybrać miejsce.
(s)
I would like to choose a seat.
0 Comments
Top