Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top Excuses People Use to Put Off Learning Polish
12 words
Word Image
Top Excuses People Use to Put Off Learning Polish
12 words
Nie starcza mi czasu.
(n)
I do not have enough time.
Nie stać mnie na kurs językowy.
(n)
I cannot afford to pay for a language course.
Nie mam nikogo, z kim mógłbym praktykować język.
(n)
I do not have anyone to practice the language with.
Jestem za stary na naukę nowego języka.
(n)
I am too old to learn a new language.
Zdałem sobie sprawę, że nie mam zdolności językowych.
(n)
I realized I am not good at languages anyway.
Jestem zbyt nieśmiały, żeby mówić w obcym języku.
(n)
I am too shy to speak the language.
Boję się komunikować, bo robię zbyt dużo błędów.
(n)
I am afraid to try to communicate because I make too many mistakes.
Jeszcze nie udało mi się znaleźć odpowiedniej techniki nauki.
(n)
I have not found the best learning technique yet.
Każdy mówi po angielsku, więc po co się trudzić?
(n)
Everyone speaks English, so why bother?
Jestem pewien, że i tak nigdy nie będę mówił z poprawną wymową.
(n)
I am sure I will never be able to speak with proper pronunciation.
Kiedyś już próbowałem się uczyć, ale utknąłem.
(n)
I tried to learn it before, but now I am stuck.
Mam złe wspomnienia.
(n)
I have a bad memory.
0 Comments
Top