Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 15 Compliments You Always Want to Hear
15 words
Word Image
Top 15 Compliments You Always Want to Hear
15 words
Świetna robota!
(s)
Great job!
Jesteś przystojny.
(s)
You're handsome.
Twoje CV jest imponujące.
(s)
Your resume is impressive.
Twoje wnętrze jest jeszcze piękniejsze niż twój wygląd zewnętrzny.
(s)
Your inside is even more beautiful than your outside.
Sprawiasz, że chcę być lepszym człowiekiem.
(s)
You make me want to be a better person.
Ta kurtka ładnie na tobie wygląda.
(s)
That jacket looks nice on you.
Wiem, że to był trudny projekt, ale twoja praca przeszła moje oczekiwania.
(s)
I know that it was a tough project, but your performance exceeded my expectations.
Jesteś mądry!
(s)
You're smart!
Jesteś super przyjacielem.
(s)
You are an awesome friend.
Masz duże poczucie humoru.
(s)
You have a great sense of humor.
Twój uśmiech jest piękny.
(s)
Your smile is beautiful.
Kocham twoje potrawy.
(s)
I love your cooking.
Masz dobry gust.
(n)
You have good taste.
Wyglądasz wspaniale.
(s)
You look gorgeous.
Potrafisz posługiwać się słowami.
(s)
You have a way with words.
0 Comments
Top