Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 New Year's Resolutions
10 words
Word Image
Top 10 New Year's Resolutions
10 words
Więcej czytać.
(s)
Read more.
Spędzać więcej czasu z rodziną.
(s)
Spend more time with family.
Schudnąć.
(s)
Lose weight.
Oszczędzaj pieniądze.
(s)
Save money.
Rzucić palenie.
(s)
Quit smoking.
Nauczyć się czegoś nowego.
(s)
Learn something new.
Mniej pić.
(s)
Drink less.
Regularnie ćwiczyć.
(s)
Exercise regularly.
Zdrowo jeść.
(s)
Eat healthy.
Uczyć się języka polskiego z PolishPod101.com
(p)
studying Polish with PolishPod101.com
0 Comments
Top