Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Taking Tests
22 words
Word Image
Taking Tests
22 words
klasówka
feminine
(n)
test
Klasówka w środę będzie trudna.
Wednesday's test will be difficult.
pytanie
neutral
(n)
question
odpowiadać na pytanie
answer a question
niepoprawny
(a)
incorrect
Twoja odpowiedź na pytanie jest niepoprawna.
Your answer to question one is incorrect.
poprawny
(a)
correct
Poprawnie.
That is correct.
papier
masculine
(n)
paper
ocena
feminine
(n)
grade
arkusz odpowiedzi
(p)
answer sheet
esej
masculine
(n)
essay
odpowiedź
feminine
(n)
answer
właściwa odpowiedź
correct answer
wynik
masculine
(n)
result
egzamin
masculine
(n)
examination
zdać
(v)
pass
przedmiot
masculine
(n)
subject
ściągać
(v)
cheat
wynik
masculine
(n)
score
ocena
feminine
(n)
assessment
nie zdać
(v)
fail
egzamin wstępny
(p)
admission exam
ocena
feminine
(n)
mark
przystąpić do egzaminu
(p)
take an examination
ponownie przystąpić do egzaminu
(p)
retake an examination
pominąć pytanie
(p)
skip question
0 Comments
Top