Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Sounds That Animals Make
20 words
Word Image
Sounds That Animals Make
20 words
Lwy ryczą "Rawr!"
(s)
Lions roar; they go, "Roaaaar!"
Psy szczekają "Hau hau"
(s)
Dogs bark; they go, "Bow wow."
Koty miauczą "Miau miau"
(s)
Cats meow; they go, "Meow meow."
Krowy muczą "Muuuuu."
(s)
Cows moo; they go, "Mooooo."
Świnie kwiczą "Kwik."
(s)
Pigs snort; they go, "Oink."
Owce beczą "Beee."
(s)
Sheeps baa; they go, "Meehhhhh."
Pszczoły bzyczą "Bzzzzzzzzz."
(n)
Bees buzz; they go, "Bzzzzzzzzz."
Ptaki ćwierkają "ćwir ćwir."
(n)
Birds chirp; they go, "Tweet tweet."
Koguty pieją "Kukuryku!"
(n)
Roosters crow; they go, "Cock-a-doodle-doo!"
Osły ryczą; I-a, i-a!"
(s)
Donkeys bray; they go, "Hee-haw."
Konie rżą; "Iha!"
(s)
Horses whinny; they go, "Neighhh."
Kaczki kwaczą "Kwa kwa."
(s)
Ducks quack; they go, "Quack quack."
Żaby rechoczą "Kum! Kum!"
(s)
Frogs croak; they go, "Ribbit!"
Gołębie gruchają "Gruchu gruchu."
(s)
Pigeons coo; they go, "Coo."
Myszy piszczą "Pii pii!"
(s)
Mice squeak; they go, "Squeeeeek!"
Indyki gulgocą "Gul gul!"
(s)
Turkeys gobble; they go, "Gobble, gobble."
Sowy hukają "Uhuu uhuu."
(s)
Owls hoot; they go, "Hooooo!"
Pisklęta ćwierkają "Ćwir ćwir."
(s)
Chicks peep; they go, "Peep!"
Wilki wyją "Auuuuu!"
(s)
Wolves howl; they go, "Awoooooo!"
Węże syczą "Ssssss."
(s)
Snakes hiss; they go, "Ssssssss."
0 Comments
Top