Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Religion
14 words
Word Image
Religion
14 words
religia
feminine
(n)
religion
dyskutować o religii
discuss religion
islam
masculine
(n)
Islam
Święta Księga Islamu
Holy Book of Isalm
protestantyzm
masculine
(n)
Protestantism
Protestantyzm powstał jako odłam Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
Protestantism came as a break from the Roman Catholic Church.
Katolicyzm
masculine
(p)
Catholicism
Kościół Rzymsko-Katolicki
Roman Catholic Church
hinduizm
masculine
(n)
Hinduism
hinduizm w Indiach
India's Hinduism
buddyzm
masculine
(n)
Buddhism
chiński buddyzm
Chinese Buddhism
świątynia
feminine
(n)
temple
Zwiedziłam świątynie w Kyoto.
I toured the temples in Kyoto.
meczet
masculine
(n)
mosque
W meczecie, muzułmanie modlą się codziennie.
At a mosque, muslims pray every day.
kościół
masculine
(n)
church
biały kościół
white church
ceremonia
feminine
(n)
ceremony
Prezydent przemawiał podczas naszej ceremonii ukończenia szkoły.
The president spoke at our graduation ceremony.
posąg
masculine
(n)
statue
Na środku ronda stoi rzeźba.
There is a statue in the middle of the roundabout intersection.
judaizm
masculine
(n)
Judaism
Judaizm jest wyznawany od ponad trzech tysięcy lat.
Judaism has been practiced for over three thousand years.
festiwal
masculine
(n)
festival
Poszłam na festiwal filmowy.
I went to the film festival.
chrześcijaństwo
neutral
(n)
Christianity
0 Comments
Top