Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Polish Quotes about Love
15 words
Word Image
Polish Quotes about Love
15 words
Może nie jestem twoją pierwszą randką, pocałunkiem, czy miłością, ale chce być twoją ostatnią.
(s)
I may not be your first date, kiss, or love, but I want to be your last.
Najlepsze uczucie jest wtedy, kiedy spojrzysz na niego, a on już jest w ciebie wpatrzony.
(s)
The best feeling is when you look at him and he is already staring.
Moim ulubionym miejscem jest to, w którym jesteśmy razem.
(s)
Together with you is my favorite place to be.
Gdybym miał jeszcze raz przeżyć swoje życie, znalazłbym cię wcześniej.
(s)
If I were to live my life again, I'd find you sooner.
Chcę być twoim ulubionym przywitaniem i najtrudniejszym pożegnaniem.
(s)
I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.
Wszystko na co się patrzę przypomina mi o twojej miłości. Jesteś moim światem.
(s)
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
Miłość jest jak wiatr. Nie można jej zobaczyć, ale można ją poczuć.
(s)
Love is like the wind, you can't see it, but you can feel it.
Jeśli wiem, czym jest miłość, to dzięki tobie..
(s)
If I know what love is, it is because of you.
Kiedy patrzę na ciebie, widzę resztę mojego życia przed sobą.
(s)
When I look at you, I see the rest of my life in front of my eyes.
Kochanie jest niczym. Bycie kochanym to już coś. Ale kochanie i być kochanym to jest wszystko.
(s)
To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved is everything.
Przysięgam, że nie mogę cię kochać bardziej niż teraz, a jednak wiem, że jutro będę.
(s)
I swear I couldn't love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.
Nie potrzebuję raju, bo go znalazłem. Nie potrzebuję marzeń, bo mam ciebie.
(s)
I don’t need paradise because I found you. I don’t need dreams because I have you.
Jeśli zrobiłem coś właściwego w moim życiu, to było to wtedy, kiedy dałem ci moje serce.
(s)
If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.
Jestem o wiele bardziej sobą, kiedy jestem z tobą.
(s)
I'm much more me when I'm with you.
Dziękuję, że zawsze jesteś moją tęczą po burzy.
(s)
Thank you for always being my rainbow after the storm.
0 Comments
Top