Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Polish Phrases to Use When You're Angry
15 words
Word Image
Polish Phrases to Use When You're Angry
15 words
Cokolwiek.
(e)
Whatever.
To nie twój interes.
(s)
It’s none of your business.
Jestem wkurzony.
(s)
I'm upset.
Nie słuchasz mnie.
(s)
You're not listening to me.
Uważaj, co mówisz.
(s)
Watch your mouth.
Już wystarczy.
(s)
That's enough.
Przestań.
(s)
Stop it.
Przestań.
(s)
Cut it out.
Za kogo ty się masz?
(s)
Who do you think you are?
Że co?!
(s)
What?!
Nie chcę z tobą rozmawiać.
(s)
I don’t want to talk to you.
Czy ty sobie żartujesz?
(s)
Are you kidding me?
To takie frustrujące.
(s)
This is so frustrating.
Zamknij się.
(s)
Shut up.
I co z tego?
(s)
So what?
0 Comments
Top