Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Phrases for Doing Business Successfully

Phrases for Doing Business Successfully

Zwroty dotyczące skutecznego prowadzenia działalności
20 Words 0 Comments
Can we meet next week?
Czy możemy się spotkać w przyszłym tygodniu?
Can we meet next week?
How busy is your current schedule?
Jak bardzo napięty jest pana obecny harmonogram?
How busy is your current schedule?
Thank you for making the time to meet us.
Dziękujemy za poświęcenie czasu na spotkanie z nami.
Thank you for making the time to meet us.
Can we exchange business cards?
Czy możemy wymienić wizytówki?
Can we exchange business cards?
I believe we can find a compromise.
Uważam, że możemy pójść na kompromis.
I believe we can find a compromise.
Thank you very much for listening.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Thank you very much for listening.
Can we discuss this matter during the following meeting?
Czy możemy porozmawiać na ten temat podczas kolejnego spotkania?
Can we discuss this matter during the following meeting?
I would like you to meet my business partners.
Chciałbym, żeby poznał pan moich partnerów biznesowych.
I would like you to meet my business partners.
How was your journey?
Jak minęła podróż?
How was your journey?
Shall we get started?
Czy możemy zaczynać?
Shall we get started?
Does anyone have any comments or thoughts?
Czy ktoś chce podzielić się komentarzami lub przemyśleniami?
Does anyone have any comments or thoughts?
I totally agree.
W pełni się zgadzam.
I totally agree.
I am afraid I have to disagree.
Obawiam się, że nie mogę się zgodzić.
I am afraid I have to disagree.
I think I can suggest a compromise.
Myślę, że mogę zaproponować kompromis.
I think I can suggest a compromise.
Maybe we should sleep on this and try again tomorrow.
Może powinniśmy się z tym przespać i wrócić do tematu jutro.
Maybe we should sleep on this and try again tomorrow.
I think we have covered that.
Myślę, że już to omówiliśmy.
I think we have covered that.
Are we all agreed?
Czy wszyscy jesteśmy zgodni w tej kwestii?
Are we all agreed?
I look forward to seeing you again.
Z niecierpliwością czekam na nasze następne spotkanie.
I look forward to seeing you again.
It was nice to meet you.
Miło było pana poznać.
It was nice to meet you.
Thank you, this was very productive.
Dziękuję, to było bardzo owocne.
Thank you, this was very productive.
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

No comments so far.