Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Numbers
30 words
Word Image
Numbers
30 words
zero
(n)
zero
liczba zero
number zero
jeden
(n)
one
jeden stopień
one degree
dwa
(n)
two
Dwa to moja ulubiona liczba.
The number two is my favorite number.
trzy
(n)
three
trzy stopnie
three degrees
cztery
(n)
four
Listopad jest jednym z czterech miesięcy, które mają trzydzieści dni.
November is one of four months with thirty days.
pięć
(n)
five
pięć stopni
five degrees
sześć
(n)
six
sześć stopni
six degrees
siedem
(n)
seven
siedem dni w tygodniu
seven days a week
osiem
(n)
eight
osiem rzeczy
eight things
dziewięć
(n)
nine
dziewięć stopni
nine degrees
dziesięć
(n)
ten
dziesięć stopni
ten degrees
dwadzieścia jeden
(n)
twenty-one
liczba dwadzieścia jeden
number twenty-one
dwadzieścia dwa
(n)
twenty-two
trzydzieści trzy
(n)
thirty-three
liczba trzydzieści trzy
number thirty-three
czterdzieści cztery
(n)
forty-four
liczba czterdzieści cztery
number forty-four
pięćdziesiąt pięć
(n)
fifty-five
liczba pięćdziesiąt pięć
number fifty-five
sześćdziesiąt sześć
(n)
sixty-six
liczba sześćdziesiąt sześć
number sixty-six
siedemdziesiąt siedem
(n)
seventy-seven
liczba siedemdziesiąt siedem
number seventy-seven
osiemdziesiąt osiem
(n)
eighty-eight
liczba osiemdziesiąt osiem
number eighty-eight
dziewięćdziesiąt dziewięć
(n)
ninety-nine
liczba dziewięćdziesiąt dziewięć
number ninety-nine
sto
(n)
one hundred
sto
100
tysiąc
(n)
one thousand
Pensja wynosi tysiąc pięćset euro.
The pay is one thousand five hundred Euros.
dwa tysiące
(n)
two thousand
To kosztuje dwa tysiące dolarów.
It costs two thousand dollars.
trzy tysiące
(n)
three thousand
Judaizm jest wyznawany od ponad trzech tysięcy lat.
Judaism has been practiced for over three thousand years.
cztery tysiące
(n)
four thousand
cztery tysiące czterystu czterdziestu żołnierzy
four thousand four hundred forty soldiers
0 Comments
Top