Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Most Common Ways to Say Goodbye
14 words
Word Image
Most Common Ways to Say Goodbye
14 words
Do widzenia.
(e)
Goodbye.
Do zobaczenia później.
(s)
See you later.
Dobrze cię widzieć.
(s)
Good seeing you.
Tak długo się nie widzieliśmy!
(s)
So long!
Miłego dnia.
(n)
Have a good day.
Wychodzę.
(s)
I'm out.
Złapię cię później.
(s)
Catch you later.
Na razie!
(s)
Later!
Pa pa!
(s)
Bye bye!
Udanego dnia.
(s)
Have a good one.
Uważaj na siebie.
(n)
Take care.
Żegnaj.
(s)
Farewell.
Pokój!
(s)
Peace!
Muszę biec.
(s)
I gotta run.
0 Comments
Top