Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Law & Justice: Legal Terminology
32 words
Word Image
Law & Justice: Legal Terminology
32 words
nielegalny
(a)
illegal
Celnicy przechwycili nielegalny ładunek i aresztowali kilku członków załogi.
The customs agents seized the illegal cargo and arrested several crew members.
dowód
masculine
(n)
evidence
werdykt
masculine
(n)
verdict
przestępstwo
neutral
(n)
crime
oskarżyciel
masculine
(n)
plaintiff
oskarżony
masculine
(n)
defendant
bankructwo
neutral
(n)
bankruptcy
przestępca
masculine
(n)
criminal
sędzia
masculine
(n)
judge
decyzja
feminine
(n)
decision
uniewinnienie
neutral
(n)
discharge
proces sądowy
masculine
(n)
lawsuit
wyrok
masculine
(n)
judgement
legalny
(a)
legal
świadek
masculine
(n)
witness
wyrok
masculine
(n)
sentence
prawo
neutral
(n)
law
sąd
masculine
(n)
court
sprawiedliwość
feminine
(n)
justice
ława przysięgłych
feminine
(n)
jury
oskarżenie urzędnika o popełnienie czynu niezgodnego z prawem
(p)
impeachment
apelacja
feminine
(n)
appeal
odszkodowanie
neutral
(n)
damages
zakaz sądowy
masculine
(n)
injunction
streszczenie sprawy
neutral
(n)
brief
0 Comments
Top