Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How will you spend your winter holiday?
15 words
Word Image
How will you spend your winter holiday?
15 words
spać
masculine
(v)
sleep
Powinieneś spać przynajmniej osiem godzin dziennie.
You should sleep at least eight hours every night.
narciarstwo
neutral
(n)
skiing
biegi narciarskie
cross country skiing
podróżować
(v)
travel
podróżować z bagażem
travel with luggage
słuchać muzyki
(p)
listen to music
zobaczyć moją rodzinę
(p)
see my family
kupić prezenty
(p)
buy presents
wypróbować nowe hobby
(p)
try a new hobby
leń
masculine
(n)
be lazy
zimowe porządki
(p)
winter cleaning
być ciepłym
(p)
stay warm
oglądać filmy
(p)
watch movies
mieć bitwę na śnieżki
(p)
have a snowball fight
ulepić bałwana
(p)
build a snowman
snowboarding
masculine
(n)
snowboarding
Uczyć się języka polskiego z PolishPod101.com
(p)
studying Polish with PolishPod101.com
0 Comments
Top