Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Ucz się słów poprzez frazy.
(s)
Learn words through phrases.
Obejrzyj swój ulubiony film z napisami.
(s)
Watch your favorite video with subtitles.
Myśl w języku, którego chcesz się nauczyć.
(s)
Think in the language you want to learn.
Użyj dostępnych aplikacji do nauki.
(s)
Use available learning applications.
Rozwiń swoje słownictwo, czytając.
(s)
Expand your vocabulary by reading.
Mów do siebie.
(s)
Talk to yourself.
Słuchaj nagrań i powtarzaj.
(s)
Listen to recordings and repeat.
Przygotuj się na codzienne rutynowe sytuacje.
(s)
Prepare for daily routine situations.
Spróbuj ćwiczyć rozmowę z native speakerem.
(s)
Try to practice your speaking with a native speaker.
Poznaj swoich odbiorców.
(s)
Know your audience.
Poproś o opinię i zastanow się nad nią.
(s)
Ask for feedback and reflect on it.
Unikaj czytania bezpośrednio, spróbuj użyć szkicu.
(s)
Avoid reading directly, try to use an outline.
Śledź CD językowe, a następnie powtarzaj to, co usłyszałeś.
(s)
Shadow language CDs, then repeat what you heard.
Ćwicz regularnie, inaczej twoja ciężka praca się zmarnuje.
(s)
Keep practicing regularly, otherwise your hard work will be wasted.
Nie poddawaj się i bądź pozytywny!
(s)
Don't give up and stay positive!
0 Comments
Top