Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Effective Ways to Learn While Commuting

Effective Ways to Learn While Commuting

Skuteczne sposoby na naukę podczas dojazdów transportem publicznym
15 Words 0 Comments
Listen to audiobooks while walking.
Słuchaj audiobooków podczas chodzenia.
Listen to audiobooks while walking.
Listen to your favorite podcast while walking.
Słuchaj ulubionego podcastu podczas chodzenia.
Listen to your favorite podcast while walking.
Study free online language lessons on your phone.
Korzystaj z darmowych lekcji językowych w swoim telefonie.
Study free online language lessons on your phone.
Read books in the language you are learning on the train or bus.
Czytaj książki w języku, którego się uczysz w pociągu lub autobusie.
Read books in the language you are learning on the train or bus.
Communicate online with other language learners.
Komunikuj się online z innymi osobami uczącymi się języka.
Communicate online with other language learners.
Practice your writing in a document editor.
Ćwicz umiejętność pisania w edytorze dokumentów.
Practice your writing in a document editor.
Use a flashcard application to improve your vocabulary.
Użyj aplikacji do fiszek, aby poprawić swoje słownictwo.
Use a flashcard application to improve your vocabulary.
Look up new vocabulary for things you see on the train or bus.
Wyszukuj nowe słownictwo dotyczące rzeczy, które widzisz w pociągu lub autobusie.
Look up new vocabulary for things you see on the train or bus.
Watch conversations and silently repeat what you heard.
Oglądaj rozmowy i cicho powtarzaj to, co słyszysz.
Watch conversations and silently repeat what you heard.
In the target language, try talking to the person sitting next to you on the bus.
Spróbuj porozmawiać z osobą siedzącą obok Ciebie w autobusie w języku, którego się uczysz.
In the target language, try talking to the person sitting next to you on the bus.
Try to listen to the train announcements.
Spróbuj słuchać ogłoszeń w pociągu.
Try to listen to the train announcements.
Write down today's transportation schedule in the target language.
Zapisz dzisiejszy plan dojazdu w języku docelowym.
Write down today's transportation schedule in the target language.
Send a short message to my online tutor in the target language.
Wyślij krótką wiadomość do nauczyciela online w języku, którego się uczysz.
Send a short message to my online tutor in the target language.
Repeat one interesting line in the target language silently or out loud.
Powtórz jedną ciekawą wypowiedź w języku, którego się uczysz po cichu lub głośno.
Repeat one interesting line in the target language silently or out loud.
Use a translation application to learn what the announcements mean.
Użyj aplikacji do tłumaczenia, aby dowiedzieć się, co oznaczają komunikaty.
Use a translation application to learn what the announcements mean.
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

No comments so far.