Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Common Ways to Say Thank You
11 words
Word Image
Common Ways to Say Thank You
11 words
Dziękuję.
(e)
Thank you.
dziękuję, ale
thank you, but
Dziękuję za miłe słowa!
(p)
Thanks for your kind words!
Dziękuję za przybycie.
(p)
Thank you for coming today.
Dziękuję za miło spędzony czas.
(s)
Thank you for spending time with us.
Nauczyciele tacy jak ty nie są łatwi do znalezienia.
(s)
Teachers like you are not easy to find.
Wielkie dzięki!
(p)
Thanks a lot!
Dziękuję za cierpliwość i to, że pomogłeś mi się poprawić.
(s)
Thank you for being patient and helping me improve.
Jesteś najlepszym nauczycielem w historii!
(s)
You’re the best teacher ever!
Dziękuję za prezent.
(p)
Thank you for the gift.
To bardzo miło z twojej strony.
(p)
That's very kind of you.
Nauczyłem się tak wiele dzięki Tobie.
(s)
I have learned so much thanks to you.
0 Comments
Top