Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Common Polish Phrases You'll Need for a Date
15 words
Word Image
Common Polish Phrases You'll Need for a Date
15 words
Pójdziesz ze mną na kolację?
(s)
Would you like to go out to dinner with me?
Jesteś wolna w ten weekend?
(s)
Are you free this weekend?
Chciałabyś coś razem porobić?
(s)
Would you like to hang out with me?
O której się jutro spotykamy?
(s)
What time shall we meet tomorrow?
Gdzie się spotkamy?
(s)
Where shall we meet?
Wyglądasz świetnie.
(s)
You look great.
Jesteś taka śliczna.
(s)
You are so cute.
Co sądzisz o tym miejscu?
(s)
What do you think of this place?
Czy mogę cię znów zobaczyć?
(s)
Can I see you again?
Chcesz iść gdzieś indziej?
(s)
Shall we go somewhere else?
Znam dobre miejsce.
(s)
I know a good place.
Odwiozę Cię do domu.
(s)
I will drive you home.
To był wspaniały wieczór.
(s)
That was a great evening.
Kiedy mogę cię znów zobaczyć?
(s)
When can I see you again?
Zadzwonię do ciebie.
(s)
I'll call you.
0 Comments
Top