Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Break up quotes
14 words
Word Image
Break up quotes
14 words
Bycie samemu jest lepsze, niż bycie z nieodpowiednią osobą.
(n)
Being with no one is better than being with the wrong one.
Na pewnym etapie w życiu zorientujesz się, że niektóre osoby mogą zostać w twoim sercu, ale nie w twoim życiu.
(n)
At some point in your life, you will become aware that some people can stay in your heart but not in your life.
Nie możesz latać z połamanymi skrzydłami i nie możesz kochać ze złamanym sercem.
(n)
You cannot fly with broken wings, and you cannot love with a broken heart.
Miłość polega na dawaniu i braniu, ale ty wziąłeś wszystko!
(n)
This love game is give and take but you took everything!
Nie możesz mnie zniszczyć.
(n)
You cannot destroy me.
Gwiazdy nie mogą świecić bez ciemności.
(n)
Stars can't shine without darkness.
Czasami to, co dobre rozpada się po to, żeby coś jeszcze lepszego się zeszło.
(n)
Sometimes good things fall apart, so better things can fall together.
Pewnego dnia to nabierze sensu.
(n)
Someday it's going to make sense.
Mam nadzieję, że nadepniesz na lego.
(n)
I hope you step on a lego.
Ja mam kontrolę nad tym, jak się czuję, a dziś wybieram szczęście.
(n)
I am in charge of how I feel, and today I am choosing happiness.
Jeśli ktoś jest na tyle głupi, żeby odejść, bądź na tyle mądry, żeby pozwolić mu na to.
(n)
If someone is stupid enough to walk away, be smart enough to let him or her go.
Jest różnica między odpuszczeniem sobie, a udawaniem, że się zapomniało.
(n)
There is a difference between letting go and pretending you have forgotten.
Czasami musisz zapomnieć o tym, co czujesz i pamiętać o tym, na co zasługujesz.
(n)
Sometimes you must forget what you feel and remember what you deserve.
Wszystko czego chciałem, to być wszystkim dla ciebie.
(n)
All I ever wanted was to be your everything.
0 Comments
Top