Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
50 Most Common Verbs
50 words
Word Image
50 Most Common Verbs
50 words
odwołać
(v)
cancel
odwołać spotkanie
cancel the meeting
robić
(v)
do
Kobieta zrobiła porządki.
The woman did housework.
iść
(v)
go
iść drogą
walk on a road
jeść
(v)
eat
Dzieci jedzą arbuza.
The children are eating watermelon.
przychodzić
(v)
come
przychodzić wcześnie
come early
umrzeć
(v)
die
umrzeć z choroby
die of an illness
stać
(a)
stand
Prawnik stał na przystanku autobusowym.
The lawyer stood at the bus stop.
przychodzić
(v)
arrive
przychodzić do szkoły
arrive at school
odpoczywać
(v)
rest
Mężczyzna odpoczywa w hamaku.
The man is resting in the hammock.
gotować
(v)
cook
gotować w kuchni
cook in a kitchen
wracać
(v)
return
Ojciec wrócił wieczorem.
The father returned in the evening.
spać
masculine
(v)
sleep
Powinieneś spać przynajmniej osiem godzin dziennie.
You should sleep at least eight hours every night.
budzić się
(v)
wake up
Codziennie budzę się o szóstej rano.
I wake up every morning at six o'clock a.m.
czuć
(v)
feel
czuć się wspaniale
feel wonderful
rysować
(v)
draw
Artysta narysował obraz.
The artist drew a picture.
szczotkować
(v)
brush
szczotkować włosy
brush one's hair
odpowiadać
(v)
answer
Uczniowie odpowiedzieli na pytania.
The students answered the questions.
czytać
(v)
read
czytać gazetę
read the newspaper
uczyć
(v)
teach
Nauczyciel uczył klasę.
The teacher taught the class.
pytać
(v)
ask
Studentka zadała pytanie profesorowi.
The university student asked the professor a question.
dostawać
(v)
receive
dostawać pieniądze
receive money
planować
(v)
plan
planować budżet
plan the budget
wyjaśniać
(v)
explain
Profesor wyjaśnił wykres.
The professor explained the diagram.
móc
(v)
can
móc jeść
can eat
zamykać
(v)
close
Studentka zamknęła drzwi.
The university student closed the door.
0 Comments
Top