Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
15 Most Common Break-Up Lines
15 words
Word Image
15 Most Common Break-Up Lines
15 words
Musimy porozmawiać.
(s)
We need to talk.
To nie ty. To ja.
(s)
It's not you. It's me.
Ja po prostu nie jestem gotowy na tego rodzaju związek.
(s)
I'm just not ready for this kind of relationship.
Pozostańmy tylko przyjaciółmi.
(s)
Let's just be friends.
Myślę, że musimy sobie zrobić przerwę.
(s)
I think we need a break.
Zasługujesz na coś lepszego.
(s)
You deserve better.
Powinniśmy zacząć spotykać się z innymi ludźmi.
(s)
We should start seeing other people.
Potrzebuję trochę przestrzeni.
(s)
I need my space.
Myślę, że to się dzieje za szybko.
(s)
I think we're moving too fast.
Muszę się skupić na mojej karierze.
(s)
I need to focus on my career.
Nie jestem wystarczająco dobry dla Ciebie.
(s)
I’m not good enough for you.
Ja po prostu cię już nie kocham.
(s)
I just don't love you anymore.
My po prostu nie jesteśmy dla siebie stworzeni.
(s)
We're just not right for each other.
Tak będzie lepiej.
(s)
It's for the best.
Oddaliliśmy się od siebie.
(s)
We've grown apart.
0 Comments
Top