Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
15+ Love Phrases for Valentine’s Day
19 words
Word Image
15+ Love Phrases for Valentine’s Day
19 words
Kocham cię.
(s)
I love you.
Znaczysz dla mnie tak wiele.
(s)
You mean so much to me.
Będziesz moją Walentynką?
(s)
Will you be my Valentine?
Jesteś taka piękna.
(s)
You're so beautiful.
Jesteś dla mnie kimś więcej niż tylko przyjacielem.
(s)
I think of you as more than a friend.
Sto serc to zbyt mało, żeby pomieścić całą miłość, jaką do ciebie czuję.
(s)
A hundred hearts would be too few to carry all my love for you.
Miłość to po prostu miłość, nie można jej wytłumaczyć.
(s)
Love is just love. It can never be explained.
Jesteś taki przystojny.
(s)
You're so handsome.
Podobasz mi się.
(s)
I've got a crush on you.
Sprawiasz, że chcę być lepszym człowiekiem.
(s)
You make me want to be a better man.
Niech wszystko co robisz, będzie robione w miłości.
(s)
Let all that you do be done in love.
Jesteś moim słońcem, moją miłością.
(s)
You are my sunshine, my love.
Mojej miłości do ciebie nie da się wyrazić słowami.
(s)
Words can't describe my love for you.
Jesteśmy sobie przeznaczeni.
(s)
We were meant to be together.
Jeśli myślałeś o kimś, gdy to czytałeś, to bez wątpienia jesteś zakochany.
(s)
If you were thinking about someone while reading this, you're definitely in love.
Twój uśmiech jest piękny.
(s)
Your smile is beautiful.
Wyglądasz wspaniale.
(s)
You look gorgeous.
Pójdziesz ze mną na kolację?
(s)
Would you like to go out to dinner with me?
Jesteś taka śliczna.
(s)
You are so cute.
0 Comments
Top