Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
12 Phrases You Can Use on April Fool's Day
12 words
Word Image
12 Phrases You Can Use on April Fool's Day
12 words
Dzisiaj odwołano wszystkie zajęcia.
(s)
All classes for today got canceled.
Przepraszam, ale właśnie stłukłem twoją ulubioną parę okularów.
(s)
I'm sorry, but I've just broken your favorite pair of glasses.
Ktoś właśnie uderzył w twój samochód.
(s)
Someone has just hit your car.
Wygrałeś darmowy bilet.
(s)
You won a free ticket.
Widziałem jak twój samochód był holowany.
(s)
I saw your car being towed.
Przed budynkiem rozdają darmowe karty upominkowe.
(s)
They're giving away free gift cards in front of the building.
Przystojny mężczyzna czeka na ciebie na zewnątrz.
(s)
A handsome guy is waiting for you outside.
Piękna kobieta poprosiła mnie, żebym dał tobie ten numer telefonu.
(s)
A beautiful lady asked me to give this phone number to you.
Możesz zejść na dół? Mam coś dla ciebie.
(s)
Can you come downstairs? I have something special for you.
Dziękuję za ten list miłosny, który dałaś mi rano. Nigdy nie przypuszczałem, że coś do mnie czujesz.
(s)
Thank you for your love letter this morning. I never could have guessed your feelings.
Wychodzę za mąż.
(s)
I’m getting married.
Nauczyłem się polskiego w 1 miesiąc.
(s)
I learned Polish in 1 month.
0 Comments
Top