Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Cześć! Mam na imię Joanna. W tym odcinku opowiem Wam o polskim dniu wiosny. W Polsce mamy cztery pory roku, lecz jedna jest szczególna na tyle, że istnieje bardzo stary, sięgający czasów pogańskich zwyczaj jej witania. Niegdyś życie ludzi uwarunkowane było porami roku, dlatego w Polsce, w dawnych czasach, w pierwszy dzień wiosny, który przypada na 21marca odprawiano magiczne rutyały mające na celu jak najprędzej przegonić zimę i powitać wiosnę.
Jak inaczej nazywamy w Polsce pierwszy dzień wiosny?
Podam wam odpowiedź na końcu tego filmu.
Początek wiosny, czas kiedy świat budzi się do życia, przypadał na dzień równonocy wiosennej. Wtedy to, zgodnie z przedchrześcijańskimi wierzeniami, by zapewnić sobie urodzaj w kolejnym roku, oraz zdrowie i energię należało utopić Marzannę, czyli lalkę wykonaną ze słomy, siana i szmat, z koralami i wiankiem na głowie, osadzoną na długim kiju. Marzanna to symbol śmierci, z którą utożsamiana była zima. Zabicie Marzanny zapewniało odejście zimy i powitanie wiosny.
Po wykonaniu kukły Marzanny, mieszkańcy danej wsi tworzyli pochód z Marzanną na czele i obchodzili wszystkie domy po kolei, po drodze podtapiając Marzannę w każdej napotkanej wodze, np. w kałużach czy studniach. Następnie kukłę podpalano i wrzucano do rzeki lub jeziora, gdzie miała zakończyć swego żywota, tak samo jak zima. Oczywiście Kościół był przeciw tej tradycji i chciał jej zakazać, w XVII i XVIII wieku próbując nawet wdrożyć alternatywę w postaci zrzucania kukły Judasza z kościelnej wieży, lecz obyczaj ludowy okazał się silniejszy i przetrwał do dziś dzień.
Obecnie pierwszy dzień wiosny i tradycyjne topienie Marzanny jest żywe, nie tylko na wsiach. W miastach, w ten dzień, często możemy zobaczyć studentów lub uczniów idących do pobliskiej rzeki ze słomianą kukłą na długim kiju. Jest to okazja do zabawy, trochę innej niż zwykle, bo siegającej swojej historii do wieków wstecz.
W dawnych czasach Marzanna była groźna nawet po śmierci przez utopienie. Wierzenia zakazywały oglądania się za siebie w drodze powrotnej do domu,bo to zwiastowało chorobę. Również spojrzenie na Marzannę w wodzie albo jej dotknięcie groziło przekleństwem lub nawet śmiercią.
A teraz odpowiedź na wcześniejsze pytanie.
Jak inaczej nazywamy w Polsce pierwszy dzień wiosny?
Pierwszy dzień wiosny nazywany jest powszechnie Dniem Wagarowicza. Wtedy bardzo często uczniowie opuszczają lekcje, może się nawet zdarzyć, że cała klasa będzie nieobecna na zajęciach z okazji tego dnia.
I jak wam się podobała ta lekcja? Dowiedzieliście się czegoś interesującego?
Czy chcielibyscie, żeby w Waszym kraju też obchodzono Dzień Wagarowicza?
Zostawcie komentarz na PolishPod101.com
Do zobaczenia następnym razem!

Comments

Hide