Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Nast?pny przystanek to Twój przystanek! Don't forget to get off.

Karolina
Monday at 02:26 PM
Your comment is awaiting moderation.

@upkiesbeen2226:


Cześć!

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony! Seria Survival Phrases jest przeznaczona dla osób, które jeszcze nie mówią po polsku i dlatego skupia się na łatwych do zapamiętania i zrozumienia "kluczowych" wypowiedziach. Wygląda na to, że to o wiele za niski poziom dla Ciebie - może spróbuj przejrzeć lekcje w sekcji dla zaawansowanych? Dziękujemy też bardzo za komentarz. Możesz być pewien/pewna, że tworząc kolejne lekcje weźmiemy Twoją opinię pod uwagę! :)


Hi!

Thank you for visiting our page! The Survival Phrases series is meant for people who can't speak Polish yet, and therefore it focuses on easy to remember and understand key phrases. It seems like it's a way too low level for you - maybe you should check out the lessons in the advanced section? Thank you very much for your comment too. You can rest assured that we will take it into account while creating next lessons! :)

upkiesbeen2226
Monday at 02:41 AM
Your comment is awaiting moderation.

Cześć!

Sztuczny ten Twój język - weź się w garść.

Polski jest ładny, a u Ciebie to taka przegrana szkoła.

Powodzenia.