Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your polish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Mężczyzna i kobieta rozmawiają o przygotowaniach do prezentacji, którą będą musieli zrobić jutro w biurze.
Co kobieta sprawdzi po skończeniu tej rozmowy?
Dobra, myślę, że jesteśmy prawie gotowi do jutrzejszej prezentacji.. jeszcze tylko kilka rzeczy.. Zaczynamy o 9:00, więc mogłabyś sprawdzić pokój, w którym odbędzie się spotkanie?
Tak, już sprawdziłam.
Świetnie. Czy sprawdziłaś czy projektor działa sprawnie?
Ach, planowałam go sprawdzić jutro rano, kiedy będę miała laptopa.
Nie, musimy to zrobić dzisiaj. Jutro rano nie będziemy mieli czasu, jeśli okaże się, że jest jakiś problem, więc sprawdź projektor dzisiaj. To jest najważniejsza rzecz. Dobrze?
Zrobi się.
A.. przygotowałaś kopie materiałów?
Pani Tanaka właśnie je kopiuje.
Zobaczmy.. co jeszcze.. Sprawdziłaś tablicę?
Tak.
Czasami markery nie mają wystarczająco dużo tuszu. Miałaś czas, żeby to też sprawdzić?
Jeszcze nie, ale na pewno zrobię to później.
Tak, nie zapomnij zrobić tego dzisiaj.
Co kobieta sprawdzi po skończeniu tej rozmowy?
Mężczyzna i kobieta rozmawiają o przygotowaniach do prezentacji, którą będą musieli zrobić jutro w biurze.
Co kobieta sprawdzi po skończeniu tej rozmowy?
Dobra, myślę, że jesteśmy prawie gotowi do jutrzejszej prezentacji.. jeszcze tylko kilka rzeczy.. Zaczynamy o 9:00, więc mogłabyś sprawdzić pokój, w którym odbędzie się spotkanie?
Tak, już sprawdziłam.
Świetnie. Czy sprawdziłaś czy projektor działa sprawnie?
Ach, planowałam go sprawdzić jutro rano, kiedy będę miała laptopa.
Nie, musimy to zrobić dzisiaj. Jutro rano nie będziemy mieli czasu, jeśli okaże się, że jest jakiś problem, więc sprawdź projektor dzisiaj. To jest najważniejsza rzecz. Dobrze?
Zrobi się.
A.. przygotowałaś kopie materiałów?
Pani Tanaka właśnie je kopiuje.
Zobaczmy.. co jeszcze.. Sprawdziłaś tablicę?
Tak.
Czasami markery nie mają wystarczająco dużo tuszu. Miałaś czas, żeby to też sprawdzić?
Jeszcze nie, ale na pewno zrobię to później.
Tak, nie zapomnij zrobić tego dzisiaj.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?