Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your polish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Kobieta rezerwuje telefonicznie bilety do teatru.
Jakie dwa siedzenia dostała?
Dzień dobry, tu Teatr Wielki. W czym mogę pomóc?
Chciałabym dwa bilety na "Króla Lira" na dziś, o 17:30. Czy są jeszcze wolne siedzenia?
Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, ale przykro mi, żadnych sąsiadujących. Jeśli nie ma pani nic przeciwko temu, mogę zarezerwować dwa oddzielne miejsca.
Dobrze.
Czy ma pani jakieś preferencje?
Czy są jakieś siedzenia przy przejściu?
Tak, mamy wolne miejsce po lewej stronie środkowej części,a także jedno wolne miejsce trzy siedzenia na prawo.
Więc proszę zarezerwować miejsce przy przejściu.
Dobrze. Co robimy z drugim miejscem?
Czy są jakieś wolne bliżej środka sali?
Jedyne środkowe siedzenia, jakie zostały, to miejsca w rzędach jeden - trzy.
To trochę za blisko.
Sala jest raczej mała, więc nawet na końcu rzędu będzie pani miała dobry widok.
Naprawdę? Więc poproszę to po lewej stronie, o którym wspomniał pan wcześniej.
Jakie dwa siedzenia dostała?
Kobieta rezerwuje telefonicznie bilety do teatru.
Jakie dwa siedzenia dostała?
Dzień dobry, tu Teatr Wielki. W czym mogę pomóc?
Chciałabym dwa bilety na "Króla Lira" na dziś, o 17:30. Czy są jeszcze wolne siedzenia?
Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, ale przykro mi, żadnych sąsiadujących. Jeśli nie ma pani nic przeciwko temu, mogę zarezerwować dwa oddzielne miejsca.
Dobrze.
Czy ma pani jakieś preferencje?
Czy są jakieś siedzenia przy przejściu?
Tak, mamy wolne miejsce po lewej stronie środkowej części,a także jedno wolne miejsce trzy siedzenia na prawo.
Więc proszę zarezerwować miejsce przy przejściu.
Dobrze. Co robimy z drugim miejscem?
Czy są jakieś wolne bliżej środka sali?
Jedyne środkowe siedzenia, jakie zostały, to miejsca w rzędach jeden - trzy.
To trochę za blisko.
Sala jest raczej mała, więc nawet na końcu rzędu będzie pani miała dobry widok.
Naprawdę? Więc poproszę to po lewej stronie, o którym wspomniał pan wcześniej.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?