Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Polish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Kobieta rozmawia z mężczyzną, pracującym dla firmy poligraficznej, o projekcie broszur na temat ich nowego produktu.
Kiedy jest ostateczny termin dostarczenia wstępnego projektu broszury.
15 października wypuszczamy nowy produkt i chcielibyśmy zlecić pańskiej firmie wykonanie broszury.
Bardzo dziękuję. Jesteśmy bardzo podekscytowani pracą nad tym projektem. Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej na temat charmonogramu pracy? Do kiedy będziecie wszystko potrzebować?
Mając na uwadze czas potrzebny na wydruk, chcemy zdać broszury do druku z końcem września. Czy jest więc możliwe byście dostarczyli nam wstępny zarys projektu w polowie sierpnia?
Dostarczymy wam trzy wstępne projekty i z nich będziecie mogli wybrać ten, który najbardziej odzwierciedla wasz pomysł. Następnie, na podstawie waszego wyboru, zrobimy ostateczny projekt. Byłbym wdzięczny gdybyście dali nam 2 tygodnie więcej, by przygotować się do tego etapu.
Dobrze. Jeden miesiąc powinien wystarczyć na wybranie jednego z projektów, które przygotujecie, i potem na decyzje dotyczące ostatecznego projektu. Liczymy na dobrą współpracę.
Jesteście w dobrych rękach. Nasi projektanci są najlepsi. Dziękuję bardzo.
Kiedy jest ostateczny termin dostarczenia wstępnego projektu broszury.
Kobieta rozmawia z mężczyzną, pracującym dla firmy poligraficznej, o projekcie broszur na temat ich nowego produktu.
Kiedy jest ostateczny termin dostarczenia wstępnego projektu broszury.
15 października wypuszczamy nowy produkt i chcielibyśmy zlecić pańskiej firmie wykonanie broszury.
Bardzo dziękuję. Jesteśmy bardzo podekscytowani pracą nad tym projektem. Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej na temat charmonogramu pracy? Do kiedy będziecie wszystko potrzebować?
Mając na uwadze czas potrzebny na wydruk, chcemy zdać broszury do druku z końcem września. Czy jest więc możliwe byście dostarczyli nam wstępny zarys projektu w polowie sierpnia?
Dostarczymy wam trzy wstępne projekty i z nich będziecie mogli wybrać ten, który najbardziej odzwierciedla wasz pomysł. Następnie, na podstawie waszego wyboru, zrobimy ostateczny projekt. Byłbym wdzięczny gdybyście dali nam 2 tygodnie więcej, by przygotować się do tego etapu.
Dobrze. Jeden miesiąc powinien wystarczyć na wybranie jednego z projektów, które przygotujecie, i potem na decyzje dotyczące ostatecznego projektu. Liczymy na dobrą współpracę.
Jesteście w dobrych rękach. Nasi projektanci są najlepsi. Dziękuję bardzo.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?