Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Polish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Mężczyzna składa reklamację produktu, który kupił online.
Co mężczyzna wymieni?
Tu obsługa klienta.
Przepraszam. Dostarczono mi moje zakupy, ale to nie to, co kupiłem.
Bardzo mi przyro. Co dokładnie się nie zgadza?
Zamówiłem kurtkę z trzema guzikami, a ta którą dostałem ma tylko dwa.
Rozumiem. To musi być zły model. Bardzo pana przepraszam. Wymienimy ją natychmiast, więc czy mógłby pan zwrócić nam tą, którą pan ma?
Tak. Poza tym, koszulka wygląda inaczej niż ta, którą widziałem na waszej stronie. To nie to, czego oczekiwałem, więc ją też chcę zwrócić.
Co jest inne?
Myślałem, że to t-shirt bez kołnieżyka, ale okazało się, że to koszulka polo z kołnieżykiem.
Rozumiem. Czy odciął pan już metkę?
Tak, ale to naprawdę nie to, co jest na zdjęciu. Czy mogę ją nadal zwrócić?
Proszę pana, mamy w ofercie koszulki z i bez kołnieżyka. Nasze dane wykazują, że wybrał pan tą z kołnieżykiem.
Naprawdę? W takim razie musiałem kliknąć na to, co nie trzeba.
Możemy wymienić produkt, jeśli ma on nadal metkę. Będzie jednak trudno, jeśli została ona już odcięta.
Rozumiem. W takim razie możecie wymienić kurtkę?
Oczywiście. Jeszcze raz przepraszam za niedogodności.
Co mężczyzna wymieni?
Mężczyzna składa reklamację produktu, który kupił online.
Co mężczyzna wymieni?
Tu obsługa klienta.
Przepraszam. Dostarczono mi moje zakupy, ale to nie to, co kupiłem.
Bardzo mi przyro. Co dokładnie się nie zgadza?
Zamówiłem kurtkę z trzema guzikami, a ta którą dostałem ma tylko dwa.
Rozumiem. To musi być zły model. Bardzo pana przepraszam. Wymienimy ją natychmiast, więc czy mógłby pan zwrócić nam tą, którą pan ma?
Tak. Poza tym, koszulka wygląda inaczej niż ta, którą widziałem na waszej stronie. To nie to, czego oczekiwałem, więc ją też chcę zwrócić.
Co jest inne?
Myślałem, że to t-shirt bez kołnieżyka, ale okazało się, że to koszulka polo z kołnieżykiem.
Rozumiem. Czy odciął pan już metkę?
Tak, ale to naprawdę nie to, co jest na zdjęciu. Czy mogę ją nadal zwrócić?
Proszę pana, mamy w ofercie koszulki z i bez kołnieżyka. Nasze dane wykazują, że wybrał pan tą z kołnieżykiem.
Naprawdę? W takim razie musiałem kliknąć na to, co nie trzeba.
Możemy wymienić produkt, jeśli ma on nadal metkę. Będzie jednak trudno, jeśli została ona już odcięta.
Rozumiem. W takim razie możecie wymienić kurtkę?
Oczywiście. Jeszcze raz przepraszam za niedogodności.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?