Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Polish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Mężczyzna jest w klubie sportowym i rozmawia z pracownikiem klubu o warunkach członkowstwa.
Jaki rodzaj członkowstwa wybierze?
Pozwoli pan, że zacznę od wyjaśnienia opisanych w tej broszurze opcji członkowstwa dostępnych w naszym klubie. Członkowie mogą korzystać z siłowni i basenu w każdych godzinach, każdego dnia tygodnia. Mamy również w ofercie opcję dla osób, które życzą sobie korzystać z naszych usług we wczesnych godzinach porannych, jak również inne członkowstwo dla tych, którzy preferują godziny wieczorne.
W jakich godzinach można przychodzić wczesnym rankiem?
Od 6:00 do 10:00. Jeśli zaś chodzi o opcję wieczorną, to pomiędzy 18:00 i 23:00.
Rozumiem. Więc osoby korzystające z opcji porannej mogą wstąpić tutaj po drodze do pracy.
Zgadza się. Opcja poranna jest popularna wśród osób pracujących pomiędzy 9:00 i 17:00. Oferujemy również członkowstwo, które uprawnia do korzystania wyłącznie z siłowni lub wyłącznie z basenu, jeśli jest pan zainteresowany tylko jednym z nich.
Chcę korzystać z obu. Myślę, że będę korzystać z siłowni w dni powszednie, przed pracą i z basenu w weekendy. Czy mają państwo w ofercie takie członkowstwo?
Przykro mi,ale niestety nie mamy w ofercie takiego.
Dobrze. Nie wydaje mi się, bym mógł wstawać wcześnie rano w weekendy, więc ta opcja będzie najlepsza.
Jaki rodzaj członkowstwa wybierze?
Mężczyzna jest w klubie sportowym i rozmawia z pracownikiem klubu o warunkach członkowstwa.
Jaki rodzaj członkowstwa wybierze?
Pozwoli pan, że zacznę od wyjaśnienia opisanych w tej broszurze opcji członkowstwa dostępnych w naszym klubie. Członkowie mogą korzystać z siłowni i basenu w każdych godzinach, każdego dnia tygodnia. Mamy również w ofercie opcję dla osób, które życzą sobie korzystać z naszych usług we wczesnych godzinach porannych, jak również inne członkowstwo dla tych, którzy preferują godziny wieczorne.
W jakich godzinach można przychodzić wczesnym rankiem?
Od 6:00 do 10:00. Jeśli zaś chodzi o opcję wieczorną, to pomiędzy 18:00 i 23:00.
Rozumiem. Więc osoby korzystające z opcji porannej mogą wstąpić tutaj po drodze do pracy.
Zgadza się. Opcja poranna jest popularna wśród osób pracujących pomiędzy 9:00 i 17:00. Oferujemy również członkowstwo, które uprawnia do korzystania wyłącznie z siłowni lub wyłącznie z basenu, jeśli jest pan zainteresowany tylko jednym z nich.
Chcę korzystać z obu. Myślę, że będę korzystać z siłowni w dni powszednie, przed pracą i z basenu w weekendy. Czy mają państwo w ofercie takie członkowstwo?
Przykro mi,ale niestety nie mamy w ofercie takiego.
Dobrze. Nie wydaje mi się, bym mógł wstawać wcześnie rano w weekendy, więc ta opcja będzie najlepsza.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?