Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Polish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Kobieta pracująca w dziale projektów rozmawia z kolegą w grupie badawczo-rozwojowej.
Wybierz poprawny pakiet produktów.
Chcielibyśmy byście zaprojektowali opakowania naszych nowych produktów czekoladowych. Planujemy wypuszczenie dwóch produktów. Jeden to słodka czekolada zawierająca 30% kakao, drugi to słodo-gorzka czekolada z 80% zawartością kakao.
Rozumiem. Czy chcecie by napisy 30% i 80% się wyróżniały?
Tak. Może powinny być po środku, albo w różnych kolorach..
Dobrze. Jeśli chodzi o słodką czekoladę, co powiesz na użycie czerwonego opakowania z czarnym napisem 30%? Co do gorzko-słodkiej, możemy użyć czarne opakowanie i czerwony napis 80%.
Tak..a może złote napisy na obu? Uważam, że to lepiej zobrazuje luksus.
Dobry pomysł. Myślę, że powinniśmy wstawić napisy w białe ramki, by były bardziej widoczne. Co do układu, czy będzie ok jeśli napis "kakao" umieścimy na górze po lewej, zdjęcie czekolady na środku i procent poniżej z prawej?
Tak i użyjcie proszę większej czcionki dla procentu. Chcę też by były napisane inną czcionką niż nazwa produktu i upewnijcie się, że będą podrubione.
Rozumiem. Wyślemy wam e-mail, kiedy opakowania będą gotowe. Do kiedy je potrzebujecie?
Jeśli to możliwe, możecie je przygotować do końca tego tygodnia?
Do końca tego tygodnia.. Postaramy się.
Wybierz poprawny pakiet produktów.
Kobieta pracująca w dziale projektów rozmawia z kolegą w grupie badawczo-rozwojowej.
Wybierz poprawny pakiet produktów.
Chcielibyśmy byście zaprojektowali opakowania naszych nowych produktów czekoladowych. Planujemy wypuszczenie dwóch produktów. Jeden to słodka czekolada zawierająca 30% kakao, drugi to słodo-gorzka czekolada z 80% zawartością kakao.
Rozumiem. Czy chcecie by napisy 30% i 80% się wyróżniały?
Tak. Może powinny być po środku, albo w różnych kolorach..
Dobrze. Jeśli chodzi o słodką czekoladę, co powiesz na użycie czerwonego opakowania z czarnym napisem 30%? Co do gorzko-słodkiej, możemy użyć czarne opakowanie i czerwony napis 80%.
Tak..a może złote napisy na obu? Uważam, że to lepiej zobrazuje luksus.
Dobry pomysł. Myślę, że powinniśmy wstawić napisy w białe ramki, by były bardziej widoczne. Co do układu, czy będzie ok jeśli napis "kakao" umieścimy na górze po lewej, zdjęcie czekolady na środku i procent poniżej z prawej?
Tak i użyjcie proszę większej czcionki dla procentu. Chcę też by były napisane inną czcionką niż nazwa produktu i upewnijcie się, że będą podrubione.
Rozumiem. Wyślemy wam e-mail, kiedy opakowania będą gotowe. Do kiedy je potrzebujecie?
Jeśli to możliwe, możecie je przygotować do końca tego tygodnia?
Do końca tego tygodnia.. Postaramy się.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?