Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Polish listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
Mężczyzna i kobieta rozmawiają o bankach.
Który bank wybierze kobieta?
Zastanawiam się nad otworzeniem nowego konta bankowego, bo zaczynam pracę dorywczą. Jak myślisz, który bank jest dobry?
To zależy czego szukasz. Na przykład, bank A i bank B mają dużo oddziałów i bankomatów, więc będzie ci łatwo robić różne transakcje.
Ale bank A pobiera opłatę przy każdym użyciu bankomatu. Bank B pozwala korzystać z bankomatów za darmo w ciągu dnia w weekendy.
Rozumiem. Wiesz, że bank C oferuje używanie bankomatów za darmo? Ale nie mają ich zbyt wielu.
Nie wiedziałam. Ale nie za bardzo podoba mi się to, że nie mają zbyt wielu bankomatów.
Tak na marginesie, bank D jest najlepszy jeśli chodzi o stopę procentową.
Naprawdę? Planuję używać tego konta tylko na pieniądze, jakie zarobię z pracy dorywczej i nie planuję wpłacać tam zbyt wielu pieniędzy.
W takim razie powinnaś wybrać ten z wieloma bankomatami i niskimi opłatami.
Dzięki za radę.
Który bank wybierze kobieta?
Mężczyzna i kobieta rozmawiają o bankach.
Który bank wybierze kobieta?
Zastanawiam się nad otworzeniem nowego konta bankowego, bo zaczynam pracę dorywczą. Jak myślisz, który bank jest dobry?
To zależy czego szukasz. Na przykład, bank A i bank B mają dużo oddziałów i bankomatów, więc będzie ci łatwo robić różne transakcje.
Ale bank A pobiera opłatę przy każdym użyciu bankomatu. Bank B pozwala korzystać z bankomatów za darmo w ciągu dnia w weekendy.
Rozumiem. Wiesz, że bank C oferuje używanie bankomatów za darmo? Ale nie mają ich zbyt wielu.
Nie wiedziałam. Ale nie za bardzo podoba mi się to, że nie mają zbyt wielu bankomatów.
Tak na marginesie, bank D jest najlepszy jeśli chodzi o stopę procentową.
Naprawdę? Planuję używać tego konta tylko na pieniądze, jakie zarobię z pracy dorywczej i nie planuję wpłacać tam zbyt wielu pieniędzy.
W takim razie powinnaś wybrać ten z wieloma bankomatami i niskimi opłatami.
Dzięki za radę.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?