Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your polish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Kierownik supermarketu rozmawia z pracownikiem.
Jak poukładają pieczywo?
Nowy chleb z serem nie sprzedaje się zbyt dobrze, prawda?
Nie.. może dlatego, że jest na najwyższej półce.
No właśnie, może to za wysoko dla starszych osób. Prawdopodobnie nawet ich nie widzą.
To może położymy je na środkowej półce?
Brzmi nieźle. Wtedy pierwsze, co zobaczą wchodząc do sklepu to właśnie ten chleb. Połóżmy też czerwony obrusik na tej półce, żeby klienci wiedzieli, że to nasz nowy produkt.
Dobrze. Musimy gdzieś przełożyć rogaliki. Najwyższa czy najniższa półka?
Uważam, że na najwyższej półce powinniśmy położyć najpopularniejszy produkt. Nawet jeśli nie będzie w widocznym miejscu, i tak się sprzeda.
Więc to muszą być bagietki. Może włożymy je do koszyka, żeby bardziej się wyróżniały?
Dobry pomysł. Więc rogaliki pójdą na najniższą półkę. Możesz je teraz tam przełożyć?
....I jak?
Wygląda dobrze. Teraz miejmy nadzieję, że będzie to miało wpływ na sprzedaż w przyszłym tygodniu.
Jak poukładają pieczywo?
Kierownik supermarketu rozmawia z pracownikiem.
Jak poukładają pieczywo?
Nowy chleb z serem nie sprzedaje się zbyt dobrze, prawda?
Nie.. może dlatego, że jest na najwyższej półce.
No właśnie, może to za wysoko dla starszych osób. Prawdopodobnie nawet ich nie widzą.
To może położymy je na środkowej półce?
Brzmi nieźle. Wtedy pierwsze, co zobaczą wchodząc do sklepu to właśnie ten chleb. Połóżmy też czerwony obrusik na tej półce, żeby klienci wiedzieli, że to nasz nowy produkt.
Dobrze. Musimy gdzieś przełożyć rogaliki. Najwyższa czy najniższa półka?
Uważam, że na najwyższej półce powinniśmy położyć najpopularniejszy produkt. Nawet jeśli nie będzie w widocznym miejscu, i tak się sprzeda.
Więc to muszą być bagietki. Może włożymy je do koszyka, żeby bardziej się wyróżniały?
Dobry pomysł. Więc rogaliki pójdą na najniższą półkę. Możesz je teraz tam przełożyć?
....I jak?
Wygląda dobrze. Teraz miejmy nadzieję, że będzie to miało wpływ na sprzedaż w przyszłym tygodniu.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?