Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your polish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Student i studentka rozmawiają na temat walontariatu.
Do jakiego wolontariatu się przyłączą?
Słyszałam, że mamy się przyłączyć do jakiegoś wolontariatu i napisać później raport.
Możemy wybrać wolontariat jaki nam sie podoba, prawda? Co masz zamiar zrobić?
Jeszcze nie zdecydowałam. Zastanawiam się nad opieką społeczną. Ty już wybrałeś?
Też jeszcze nie. Interesuję się problemami związanymi ze środowiskiem, więc szukam jakiejś grupy działającej na rzecz ochrony środowiska.
Jak zbieranie śmieci?
To też może być, ale wolałbym coś, co można robić w grupie, a nie indywidualnie. Może gdzieś, gdzie mogę uzyskać doświadczenie w zarządaniu.
Znam kogoś, kto pracuje w grupie zajmującej się sadzeniem drzew razem z dziećmi. Zainteresowany?
Tak! Brzmi świetnie! To też dobra okazja by pracować z dziećmi. Chcesz się tym zająć razem ze mną?
Może.. ale jeśli to możliwe, wolałabym spróbować czegoś związanego z opieką społeczną. Chciałabym pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym.
Moja mama pomaga starszym sąsiadom w codziennych czynnościach. Chcesz pomóc?
Tak, bardzo chętnie.
Do jakiego wolontariatu się przyłączą?
Student i studentka rozmawiają na temat walontariatu.
Do jakiego wolontariatu się przyłączą?
Słyszałam, że mamy się przyłączyć do jakiegoś wolontariatu i napisać później raport.
Możemy wybrać wolontariat jaki nam sie podoba, prawda? Co masz zamiar zrobić?
Jeszcze nie zdecydowałam. Zastanawiam się nad opieką społeczną. Ty już wybrałeś?
Też jeszcze nie. Interesuję się problemami związanymi ze środowiskiem, więc szukam jakiejś grupy działającej na rzecz ochrony środowiska.
Jak zbieranie śmieci?
To też może być, ale wolałbym coś, co można robić w grupie, a nie indywidualnie. Może gdzieś, gdzie mogę uzyskać doświadczenie w zarządaniu.
Znam kogoś, kto pracuje w grupie zajmującej się sadzeniem drzew razem z dziećmi. Zainteresowany?
Tak! Brzmi świetnie! To też dobra okazja by pracować z dziećmi. Chcesz się tym zająć razem ze mną?
Może.. ale jeśli to możliwe, wolałabym spróbować czegoś związanego z opieką społeczną. Chciałabym pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym.
Moja mama pomaga starszym sąsiadom w codziennych czynnościach. Chcesz pomóc?
Tak, bardzo chętnie.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?