Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your polish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Kobieta zdaje szefowi raport na temat wyników ankiety.
Który wykres reprezentuje pracowników oddziału B?
W zeszłym tygodniu zapytaliśmy 200 pracowników o ich aktywność sportową. Pytanie, które im zadaliśmy dotyczyło ilości godzin, które poświęcają na ćwiczenia w tygodniu. Oto wyniki.
Czy podsumowałaś wyniki z działów A i B oddzielnie?
Tak. Były cztery opcje do wyboru - "mniej niż godzinę", "około 1-2 godzin", "około 3-5 godzin" i "około 6 godzin lub więcejl".
Więc oba działy mają najwięcej odpowiedzi "około 1 do 2 godzin". Wygląda na to, że ćwiczą raz w tygodniu.
Druga w kolejności najpopularniejsza opcja w dziale A to "około 3-5 godzin", a w dziale B "mniej niż godzinę"
Hmm.. Mniej niż 10% pracowników w dziale B ćwiczy więcej niż 6 godzin.
Zgadza się. Zastanawiałam się nad zorganizowaniem imprezy sportowej, w której każdy mógłby wziąć udział.
Dobry pomysł. To dobra okazja, żeby pracownicy się lepiej poznali.
W porządku.
Który wykres reprezentuje pracowników oddziału B?
Kobieta zdaje szefowi raport na temat wyników ankiety.
Który wykres reprezentuje pracowników oddziału B?
W zeszłym tygodniu zapytaliśmy 200 pracowników o ich aktywność sportową. Pytanie, które im zadaliśmy dotyczyło ilości godzin, które poświęcają na ćwiczenia w tygodniu. Oto wyniki.
Czy podsumowałaś wyniki z działów A i B oddzielnie?
Tak. Były cztery opcje do wyboru - "mniej niż godzinę", "około 1-2 godzin", "około 3-5 godzin" i "około 6 godzin lub więcejl".
Więc oba działy mają najwięcej odpowiedzi "około 1 do 2 godzin". Wygląda na to, że ćwiczą raz w tygodniu.
Druga w kolejności najpopularniejsza opcja w dziale A to "około 3-5 godzin", a w dziale B "mniej niż godzinę"
Hmm.. Mniej niż 10% pracowników w dziale B ćwiczy więcej niż 6 godzin.
Zgadza się. Zastanawiałam się nad zorganizowaniem imprezy sportowej, w której każdy mógłby wziąć udział.
Dobry pomysł. To dobra okazja, żeby pracownicy się lepiej poznali.
W porządku.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?