Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your polish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Mężczyzna wybiera plan ubiezpieczenia na podróż.
Na który plan się zapisze?
Na jaki rodzaj wycieczki się pan wybiera?
Głównym celem jest nurkowanie. Jako że zabieram własne wyposażenie, boję się, że może zostać ukradzione w czasie podróży.
Rozumiem. Ubezpieczenie od kradzieży jest uwzględnione w każdym planie, jaki mamy. Jednak sprzęt do nurkowania jest specyficznym rodzajem bagażu i taki pokrywa tylko plan A. Może pan również dodać oddzielny kontrakt na sprzęt do nurkowania do pozostałych planów.
Plan A jest najdrożdzy, prawda? Jaka jest różnica pomiędzy planem B i C?
Jeśli na przykład będzie pan w szpitalu za granicą, z planem B pańska rodzina ma pokryte koszty lotu do szpitala. W planie C nie ma takiej opcji.
Rozumiem. Jeśli dodam ten specjalny kontrakt na sprzęt do nurkowania do planu B lub C, czy koszt będzie wyższy niż planu A?
Plan B będzie kosztował trochę więcej, ale plan C będzie tańszy.
Dobrze. Tak przy okazji, czy jest jakikolwiek plan, który jest tańszy niż plan C?
Tak. Mamy plan D, ale on nie pokrywa kosztu zakwaterowania w razie opóźnienia lub odwołania pańskiego lotu. Z tego powodu nie polecam tego planu.
Rozumiem. Zgadzam się, że ta opcja jest ważna, ale nie wydaje mi się bym potrzebował opcję dotyczącą biletów lotniczych dla rodziny. Wezmę więc ten plan, do którego mogę dodać specjalny kontrakt.
Na który plan się zapisze?
Mężczyzna wybiera plan ubiezpieczenia na podróż.
Na który plan się zapisze?
Na jaki rodzaj wycieczki się pan wybiera?
Głównym celem jest nurkowanie. Jako że zabieram własne wyposażenie, boję się, że może zostać ukradzione w czasie podróży.
Rozumiem. Ubezpieczenie od kradzieży jest uwzględnione w każdym planie, jaki mamy. Jednak sprzęt do nurkowania jest specyficznym rodzajem bagażu i taki pokrywa tylko plan A. Może pan również dodać oddzielny kontrakt na sprzęt do nurkowania do pozostałych planów.
Plan A jest najdrożdzy, prawda? Jaka jest różnica pomiędzy planem B i C?
Jeśli na przykład będzie pan w szpitalu za granicą, z planem B pańska rodzina ma pokryte koszty lotu do szpitala. W planie C nie ma takiej opcji.
Rozumiem. Jeśli dodam ten specjalny kontrakt na sprzęt do nurkowania do planu B lub C, czy koszt będzie wyższy niż planu A?
Plan B będzie kosztował trochę więcej, ale plan C będzie tańszy.
Dobrze. Tak przy okazji, czy jest jakikolwiek plan, który jest tańszy niż plan C?
Tak. Mamy plan D, ale on nie pokrywa kosztu zakwaterowania w razie opóźnienia lub odwołania pańskiego lotu. Z tego powodu nie polecam tego planu.
Rozumiem. Zgadzam się, że ta opcja jest ważna, ale nie wydaje mi się bym potrzebował opcję dotyczącą biletów lotniczych dla rodziny. Wezmę więc ten plan, do którego mogę dodać specjalny kontrakt.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?