Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your polish listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
Kobieta pyta o system w bibliotece.
Ile pozycji można wypożyczyć naraz?
Przepraszam, czy może mi pan pokazać jak wypożyczać książki?
Czy to pani pierwszy raz w tej bibliotece?
Tak.
Więc pozwoli pani, że wyjaśnię zasady. W naszej bibliotece można wypożyczyć do sześciu książek i pięciu płyt CD lub DVD na osobę. W sumie nie więcej niż 10 sztuk. Tytuły można wypożyczyć na 2 tygodnie i jeśli chce pani wydłużyć czas, proszę to zrobić przed upływem terminu.
Czy mogę też wypożyczać dzienniki i magazyny?
Nie można wypożyczać dzienników, ale magazyny są dostępne, z wyjątkiem najnowszego numeru.
Czy mogę zwrócić je za pośrednictwem poczty?
Niestety nie. Proszę przyjść do biblioteki jeśli chce pani zwrócić książki. Po zamknięciu może pani zostawić książki w pudełku obok wejścia. Ale proszę nie używać tej opcji, jeśli zwraca pani książki po terminie.
Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Ile pozycji można wypożyczyć naraz?
Kobieta pyta o system w bibliotece.
Ile pozycji można wypożyczyć naraz?
Przepraszam, czy może mi pan pokazać jak wypożyczać książki?
Czy to pani pierwszy raz w tej bibliotece?
Tak.
Więc pozwoli pani, że wyjaśnię zasady. W naszej bibliotece można wypożyczyć do sześciu książek i pięciu płyt CD lub DVD na osobę. W sumie nie więcej niż 10 sztuk. Tytuły można wypożyczyć na 2 tygodnie i jeśli chce pani wydłużyć czas, proszę to zrobić przed upływem terminu.
Czy mogę też wypożyczać dzienniki i magazyny?
Nie można wypożyczać dzienników, ale magazyny są dostępne, z wyjątkiem najnowszego numeru.
Czy mogę zwrócić je za pośrednictwem poczty?
Niestety nie. Proszę przyjść do biblioteki jeśli chce pani zwrócić książki. Po zamknięciu może pani zostawić książki w pudełku obok wejścia. Ale proszę nie używać tej opcji, jeśli zwraca pani książki po terminie.
Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?