Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Polish listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
Mężczyzna składa raport na temat sprzedaży w jego firmie.
Które DWA wykresy mężczyzna używa do prezentacji?
Proszę spojrzeć na materiały. Wykres po lewej pokazuje sprzedaż w ciągu ostatnich 3 lat i prognozę na ten rok. Wykres po prawej pokazuje sprzedaż w poszczególnych miesiącach, aż do października tego roku. Teraz proszę spojrzeć na wykres po lewej. Wykazuje on, że wyniki sprzedaży stale rosną w ciągu trzech ostatnich lat. Jeśli ten wzrost będzie trwał nadal, roczna wartość sprzedaży będzie wyższa w porównaniu z poprzednim rokiem. Teraz proszę spojrzeć na wykres po prawej. Pokazuje on, że kampanie, które przeprowadziliśmy w kwietniu i sierpniu były dość efektowne.
Tak, ale sprzedaż spadła w maju i wrześniu.
Zgadza się, ale takiego rodzaju spadek jest nieunikniony. Spodziewam się, że roczna wartość sprzedaży w tym roku będzie wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim, jeśli utrzymamy ogólny wzrost sprzedaży.
Które DWA wykresy mężczyzna używa do prezentacji?
Mężczyzna składa raport na temat sprzedaży w jego firmie.
Które DWA wykresy mężczyzna używa do prezentacji?
Proszę spojrzeć na materiały. Wykres po lewej pokazuje sprzedaż w ciągu ostatnich 3 lat i prognozę na ten rok. Wykres po prawej pokazuje sprzedaż w poszczególnych miesiącach, aż do października tego roku. Teraz proszę spojrzeć na wykres po lewej. Wykazuje on, że wyniki sprzedaży stale rosną w ciągu trzech ostatnich lat. Jeśli ten wzrost będzie trwał nadal, roczna wartość sprzedaży będzie wyższa w porównaniu z poprzednim rokiem. Teraz proszę spojrzeć na wykres po prawej. Pokazuje on, że kampanie, które przeprowadziliśmy w kwietniu i sierpniu były dość efektowne.
Tak, ale sprzedaż spadła w maju i wrześniu.
Zgadza się, ale takiego rodzaju spadek jest nieunikniony. Spodziewam się, że roczna wartość sprzedaży w tym roku będzie wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim, jeśli utrzymamy ogólny wzrost sprzedaży.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?

PolishPod101.comVerified
Wednesday at 6:51 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Ighor


Positive attitude is the most important:) Good luck next time Ighor!


Cheers:sunglasses:

Basia

Team PolishPod101.com

Ighor
Monday at 1:37 am
Your comment is awaiting moderation.

Dude! I couldn't guess it. Mam być więc uważny następnego razu.