Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

INTRODUCTION
John: Hi everyone, and welcome back to PolishPod101.com. This is Intermediate Season 1 Lesson 16 - Will an Expensive Polish Meal Cheer You Up? John here.
Marzena: Cześć. I'm Marzena.
John: In this lesson, you’ll learn about emotions. The conversation takes place in the office.
Marzena: It's between Thomas and Monica.
John: The speakers are co-workers; therefore, they’ll speak informal Polish. Okay, let's listen to the conversation.
DIALOGUE
Tomasz: Hej, co się stało?
Monika: Marek zapomniał o moich urodzinach i trochę mi przykro.
Tomasz: Oj, nie martw się. Wszystko będzie dobrze.
Monika: Ale mi jest tak smutno.
Tomasz: Głowa do góry. Zapraszam cię na kolacje. Ja stawiam.
Monika: Naprawdę?
Tomasz: Oczywiście. Gdzie chcesz iść?
Monika: Do tej restauracji na dachu Hiltona.
Tomasz: Hi... Hiltona?
Monika: Tak, dziękuję, już mi lepiej.
Tomasz: Ja za to czuję się gorzej...
John: Listen to the conversation with the English translation.
Thomas: Hi, what happened?
Monica: Mark forgot about my birthday.
Thomas: Oh, don't you worry. It will all be good.
Monica: Yes, but I'm sad now.
Thomas: Chin up, I’ll invite you for a dinner. It's my treat.
Monica: Really?
Thomas: Of course. Where do you want to go?
Monica: To that restaurant on the Hilton rooftop.
Thomas: Hi... Hilton?
Monica: Yes. Thank you, I'm better already.
Thomas: But I feel worse now...
POST CONVERSATION BANTER
John: Poor Monica, Mark forgot her birthday.
Marzena: Yes, but at least Thomas is trying to cheer her up.
John: By spending lots of money in a restaurant at the Hilton, it seems.
Marzena: Yes… that’s not so lucky for Thomas!
John: What are birthdays like in Poland?
Marzena: They’re a big occasion, usually with close family and friends.
John: Is there a birthday cake?
Marzena: Usually, yes. Plus lots of alcohol, if it’s an adult’s birthday.
John: How much do people usually spend on birthday presents?
Marzena: Something around $30-$40 will do. Mothers often give their children sweets to share with their classmates.
John: That’s cute. What’s the most important birthday?
Marzena: Oh, your 18th birthday! That’s always a big party that lasts for hours.
John: Okay, now onto the vocab.
VOCAB LIST
John: Let’s take a look at the vocabulary from this lesson. The first word is...
Marzena: zapomnieć [natural native speed]
John: to forget
Marzena: zapomnieć[slowly - broken down by syllable]
Marzena: zapomnieć [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: urodziny [natural native speed]
John: birthday
Marzena: urodziny[slowly - broken down by syllable]
Marzena: urodziny [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: martwić się [natural native speed]
John: to worry
Marzena: martwić się[slowly - broken down by syllable]
Marzena: martwić się [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: głowa [natural native speed]
John: head
Marzena: głowa[slowly - broken down by syllable]
Marzena: głowa [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: kolacja [natural native speed]
John: supper
Marzena: kolacja[slowly - broken down by syllable]
Marzena: kolacja [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: oczywiście [natural native speed]
John: of course
Marzena: oczywiście[slowly - broken down by syllable]
Marzena: oczywiście [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: dach [natural native speed]
John: roof
Marzena: dach[slowly - broken down by syllable]
Marzena: dach [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: dobrze [natural native speed]
John: well, good
Marzena: dobrze[slowly - broken down by syllable]
Marzena: dobrze [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: źle [natural native speed]
John: wrong, bad
Marzena: źle[slowly - broken down by syllable]
Marzena: źle [natural native speed]
John: And last...
Marzena: czuć się [natural native speed]
John: to feel
Marzena: czuć się[slowly - broken down by syllable]
Marzena: czuć się [natural native speed]
KEY VOCAB AND PHRASES
John: Let's have a closer look at the usage of some of the words and phrases from this lesson. The first word is...
Marzena: urodziny
John: meaning "birthday." What can you tell us about this noun?
Marzena: It comes from the verbs urodzić, which means "to give birth," and urodzić się, which means "to be born."
John: Is there anything else about it that we should know?
Marzena: The word urodziny can also be divided into the prefix u, "at somebody's place," and the noun rodzina, which means "family.”
John: “Birthday” in Polish is plural, and there’s no single form.
Marzena: We use this when talking about someone’s birthday, and it’s always used with the plural forms of verbs.
John: Can you give us an example using this word?
Marzena: Sure. For example, you can say, Kiedy masz urodziny?
John: ...which means "When is your birthday?"
John: Okay, what's the next word?
Marzena: kolacja
John: meaning "dinner." What can you tell us about this noun?
Marzena: It’s a feminine noun, and it has the diminutive kolacyjka.
John: And this word can be used for “dinner?”
Marzena: Actually, kolacja means “supper," but since the timing of meals changed, it has come to mean “dinner.”
John: Usually, it’s a meal eaten between 6pm to 9pm.
Marzena: And it’s usually a cold meal.
John: Can you give us an example using this word?
Marzena: Sure. For example, you can say, Gdzie zjemy kolację?
John: ...which means "Where will we eat dinner?"
John: Okay, now onto the lesson focus.

Lesson focus

John: In this lesson, you'll learn about emotions.
John: First, we’ll look at some idioms for happiness.
Marzena: Popłakałam się ze szczęścia.
John: “I wept for joy.”
Marzena: Kiedy usłyszałam, że wygrałam byłam wniebowzięta.
John: “When I heard that I won, I was extremely happy.”
Marzena: Jestem w siódmym niebie.
John: “I’m extremely happy” or “I’m on cloud nine.”
Marzena: Nie mogłem w to uwierzyć. Nie posiadałem się z radości.
John: “I couldn’t believe it, I was so happy.” Next, let’s look at some expressions for sadness.
Marzena: Na wieść o tym, dusza mi poszła do pięty.
John: “My heart sank when I heard that.”
Marzena: Czemu jesteś taka przybita?
John: “Why are you so down?”
Marzena: Smutno mi trochę.
John: “I’m a little bit sad.”
Marzena: Chyba mam depresję.
John: “I think I’m depressed.” Finally, we’ll look at some expressions to express sympathy.
Marzena: Tak mi przykro.
John: “I’m so sorry.”
Marzena: Głowa do góry. Świat się nie skończył
John: “Cheer up. The world is not over.”
Marzena: Moje kondolencje.
John: “My condolences.”
Marzena: To musiało być okropne.
John: “That must have been terrible.”

Outro

John: Okay, that’s all for this lesson. Thank you for listening, everyone, and we’ll see you next time! Bye!
Marzena: Cześć.

Comments

Hide