Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

„Popiół i diament”
„Popiół i diament” to film nakręcony w 1958 roku, oparty na powieści pod tym samym tytułem, napisanej w 1948 roku przez Jerzego Andrzejewskiego. Akcja filmu dzieje się w powojennej Polsce. W okresie wydania powieści, Polska była już wyzwolona spod władzy nazistów i znajdowała się pod komunistycznymi rządami Józefa Stalina i Związku Radzieckiego.
Był to czas bezwzględnej kontroli życia obywateli. Każdy, kto śmiał sprzeciwić się polskiemu rządowi, mógł zostać uwięziony lub nawet uśmiercony. Po śmierci Stalina w 1952 roku nastały nieco bardziej liberalne rządy komunistyczne, jednak trwająca aż do wczesnych lat 60-tych ekonomiczna i polityczna wrzawa, naznaczyła cały naród do końca ery komunizmu, który nastąpił w 1989 roku.
Akcja filmu dzieje się w polskim miasteczku w 1945 roku – po zakończeniu II Wojny Światowej. Dwaj żołnierze Armii Krajowej, Maciek i Andrzej, otrzymują rozkaz zabicia najważniejszego oficera komunistycznego – Szczuki. Pierwsza próba kończy się niepowodzeniem. W oczekiwaniu na przyjazd Szczuki do miasta udają się do najlepszego hotelu w mieście.
W hotelu odbywa się wystawne przyjęcie na cześć mianowanego właśnie ministra oraz prezydenta miasta, zorganizowane przez sekretarza prezydenta – Drenowskiego, który jest podwójnym agentem. Drenowski był świadkiem próby zabicia Szczuki przez Maćka i Andrzeja.
W międzyczasie Andrzej i Maciek wyczekują odpowiedniego momentu na zabicie Szczuki. Szczuka powraca właśnie z Hiszpanii, gdzie brał udział w wojnie domowej, a wcześniej przebywał w Związku Radzieckim. Pragnie także odnaleźć swojego syna, którego oddał na wychowanie ciotce po tym, jak jego żona zginęła w niemieckim obozie koncentracyjnym.
Szczuka nie zgadza się z prawicowymi poglądami ciotki chłopca. Po kilku latach syn Szczuki przyjmuje jej poglądy i zostaje uwięziony przez Armię Czerwoną. Pod koniec filmu Maciek i Andrzej zabijają Szczukę, a Drenowski zabija Maćka.

Comments

Hide