Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Mazowsze
Mazowsze leży w środkowo-wschodniej części Polski. Jest położone na obszarach leżących bardzo nisko nad poziomem morza, nad Wisłą. Oprócz Wisły, przez Mazowsze przepływają inne liczne rzeki, np. Bug, Pilica czy Wkra. Duża powierzchnia Mazowsza jest pokryta drzewami, a jedną piątą stanowią lasy, głównie zimozielone.
Najbardziej wyróżniającą się naturalną cechą Mazowsza jest Nizina Mazowiecka, obejmująca bardzo rozległy obszar, a w tym doliny rzek - Wisły, Bugu i Narwi. Na Mazowszu znajdziemy również inne wyjątkowe cechy geograficzne, np. Kotlinę Warszawską i inne mocno pofałdowane obszary w środkowej i południowej części regionu. Północna część Mazowsza to równina. Innym ważnym, z geograficznego punktu widzenia, miejscem jest Kampinoski Par Narodowy. Jest to jeden z największych polskich parków narodowych. Park znajduje się blisko Warszawy, aktualnej stolicy Polski, która także leży w regionie Mazowsza.
Najstarszym miastem w tej części Polski jest Płock, który w przeszłości stanowił stolicę regionu. W Płocku znajduje się wspaniały zabytek architektury – Katedra Płocka, zbudowana w XII wieku. Jest to jedna z najstarszych katedr w Polsce. Płock przez około 60 lat (na przełomie XI i XII wieku) był stolicą Polski. W pierwszej połowie XI wieku Płock stanowił główny gród państwa Miecława, niezależnej prowincji.

Comments

Hide