Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Warmia i Mazury
Region Warmii i Mazur leży w północnej części Polski, blisko Rosji. W zasadzie są to połączone dwa regiony, słynące ze swych jezior. Chociaż mieszkańcy nazywają ten region „krainą tysiąca jezior”, to tylko na Mazurach są ich aż dwa tysiące. Oprócz jezior, region może się pochwalić licznymi wzniesieniami i rzekami. Jedną trzecią obszaru pokrywają lasy.
Obszar Warmii i Mazur był zamieszkany prawdopodobnie już od 14-15 tysięcy lat. Historia regionu jest bogata, miały tu nawet miejsce walki Krzyżowców. W XIII wieku przybyli rycerze Zakonu Krzyżackiego, z zamiarem nawrócenia Prusów na chrześcijaństwo.
Konflikty w regionie ciągnęły się aż do XX wieku. Po zakończeniu I Wojny Światowej, region należał do Niemiec. W czasie II Wojny Światowej Niemcy prześladowali i więzili wielu polskich przywódców. Po zakończeniu wojny, Niemcy mieszkających w tym regionie zostali w większości wygnani. Pozostałych już wcześniej ewakuowały hitlerowskie władze. Na Mazurach konflikty trwały nadal, ponieważ władze narzuciły tzw. proces weryfikacji, który wymagał od Mazurów zadeklarowanie polskiego obywatelstwa. Ci, którzy nie zgadzali się na weryfikację, byli prześladowani i więzieni. W latach 50-ych XX wieku, w wyniku procesu weryfikacji, z regionu wyjechało ponad 1500 Mazurów, a znaczna część Mazurów pochodzenia niemieckiego wyemigrowała do Niemiec lub innych części świata, pragnąć uciec od kłopotów.

Comments

Hide