Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Witold Lutosławski
W XX wieku było wielu kompozytorów, którzy pragnęli wsławić się w świecie muzyki. Kompozytorem, który nie tylko się wsławił, ale wręcz stał się legendą za sprawą swojego geniuszu muzycznego i innowacyjności, był Witold Lutosławski.
Urodził się 25 stycznia 1913 roku w rodzinie polskich ziemian. Gry na fortepianie oraz komponowania uczył się w Warszawie. Jego pierwsze kompozycje były inspirowane polską muzyką ludową. Z czasem rozwinął swój własny styl – z wyraźną fakturą, wymowną harmonią i grupami interwałów. Jego najwybitniejsze dzieła to liczne symfonie i koncerty (np. „Koncert na orkiestrę”) oraz inne utwory na orkiestrę. Niektóre z innych dzieł to—„Gry weneckie”, „Muzyka żałobna”, „II Symfonia”, „Koncert fortepianowy” i „Koncert wiolonczelowy”.
Talent kompozytorski Lutosławskiego doceniały liczne instytucje i organizacje – otrzymał w ciągu swojej kariery liczne nagrody - ogólnopolskie, lokalne, uczelniane, a także międzynarodowe. Największym wyróżnieniem, jakie otrzymał Lutosławski, jest Order Orła Białego. Jest to najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe. Lutosławski odebrał to odznaczenie jako druga osoba od czasu upadku komunizmu.
Lutosławski zmarł 7 lutego 1994 roku, pozostawiając po sobie trwałe dziedzictwo w postaci pięknej muzyki.

Comments

Hide