Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Karol Szymanowski
Karol Maciej Szymanowski urodził się 3 października 1882 roku w Tymoszówce, leżącej obecnie na terenie Ukrainy w obwodzie Czerkawskim. Szymanowski był nie tylko utalentowanym pianistą, ale też bardzo dobrym kompozytorem.
Naukę muzyki rozpoczął już jako dziecko pod kierunkiem ojca, zamożnego polskiego ziemianina. Następnie podjął decyzję o rozwoju kariery muzycznej i został uczniem Gustawa Neuhausa. Uczęszczał do jego szkoły muzycznej w Elizawetgradzie, a potem do Konserwatorium Warszawskiego.
W muzyce Szymanowskiego słychać wpływy jego podróży, innych kompozytorów i muzyków - Richarda Straussa, Maxa Regera i Claude'a Debussy, by wymienić kilku. W dużym stopniu inspirował go również jego rodak – Chopin, a także polska muzyka ludowa, której słuchał zarówno jako dziecko, jak i dorosły. Do najpopularniejszych kompozycji Szymanowskiego należą symfonie na orkiestrę - III Symfonia „Pieśń o nocy" oraz IV Symfonia (Symphonie concertante), a także dwa koncerty na skrzypce. Szymanowski tworzył też opery (np. „Król Roger") oraz utwory na fortepian (np. „Mity").
Szymanowski zmarł na gruźlicę 28 marca 1937 roku w sanatorium w Lozannie.

Comments

Hide