Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Siekiera
Kiedy mowa o erze punkrocka w Polsce, nie można nie wspomnieć o Siekierze. W okresie swojego istnienia w latach 1982-1988, grali bardzo agresywną muzykę, przy której publiczność w Polsce i w świecie szalała, a ostre teksty mogły zawstydzić nawet szewca.
Na początku istnienia zespół nosił nazwę Trafo i składał się z następujących członków - Tomasz Budzyński (wokal, czy raczej wrzask), Irek „Borys” Czerniak (perkusja), Jerzy Janaczek (gitara basowa) i Tomasz Adamski (gitara). Postanowili zmienić nazwę, gdy pewien przypadkowy uczestnik koncertu powiedział, że ich muzyka brzmi jak siekiera. Tak więc zmienili nazwę na Siekiera. Z czasem zmienili się także członkowie grupy, chociaż rola lidera zawsze spoczywała na Adamskim.
Zespół słynął głównie z niesamowitych pokazów na koncertach. Pierwszy oficjalny koncert dali w 1984 roku w Remoncie w Warszawie. W 1986 roku Siekiera wydała swój pierwszy i jedyny album studyjny, „Nowa Aleksandria”, a w roku 1988 zespół został oficjalnie rozwiązany. W pewnym momencie pojawiły się pogłoski na temat reaktywacji zespołu w oryginalnym składzie, jednak nigdy do tego nie doszło.

Comments

Hide